Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КПРС

- відбувся 5-14.Х 1952 в Москві. В його роботі взяли участь 1192 делегати з ухвальним і 167 - з дорадчим голосом, які представляли 6 013 259 членів і 868 886 кандидатів у члени партії. Порядок денний: 1) Звітна доповідь ЦК ВКП(б); 2) Звітна доповідь Центр. ревізійної комісії ВКП(б); 3) Директиви XIX з'їзду партії по п'ятому п'ятирічному плану розвитку СРСР на 1951 - 55; 4) Зміни в Статуті ВКП(б); 5) Вибори центр. органів партії. З'їзд підбив підсумки боротьби й перемог партії і рад. народу більш як за 13 років, визначив завдання в галузі зовн. і внутр. політики, схвалив політ. лінію й практичну діяльність ЦК партії. У Звітній доповіді ЦК відзначалося, що перемога над фашист. агресорами зміцнила становище СРСР, посилила його міжнар. вплив і авторитет. Докорінно змінилося співвідношення сил на світовій арені на користь соціалізму. В ряді країн Центр. і Пд.-Сх. Європи утвердився нар.-демократичний лад. Соціалізм вийшов за межі однієї країни - почала складатися світова система соціалізму. З'їзд дав розгорнуту характеристику розстановки класових сил на міжнар. арені, підкреслив значення ленінського принципу мирного співіснування д-в з різним соціальним ладом. Післявоєнні роки були для СРСР періодом швидкої відбудови й дальшого розвитку нар. г-ва, піднесення матеріального добробуту й культур. рівня трудящих, дальшого зміцнення морально-політ. єдності рад. суспільства і дружби народів СРСР. З'їзд затвердив Директиви по п'ятому п'ятирічному плану розвитку СРСР на 1951- 55. Планом передбачалось підвищення рівня пром. виробництва, зокрема продукції машинобудування й металообробки потужності електростанцій. У сільському господарстві ставилися завдання: піднести рівень механізації, підвищити врожайність,-збільшити громадське поголів'я худоби при одночасному значному зростанні її продуктивності, збільшити валову й товарну продукцію землеробства і тваринництва. Намічалося дальше підвищення матеріального й культур. рівня життя трудящих. З'їзд розглянув питання парт. будівництва. Було прийнято рішення про перейменування Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) - ВКП(б) на Комуністичну партію Рад. Союзу (КПРС). У постанові з'їзду відмічалося, що подвійна назва парти ("комуністична", "більшовицька") історично склалася в результаті боротьби з меншовиками і мала на меті відмежування від них. Оскільки меншовицька партія в СРСР давно зійшла з політ. сцени, подвійна назва партії втратила смисл, тим більше, що поняття "комуністична" найточніше передає зміст завдань партії. XIX з'їзд прийняв новий Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. В ньому було дано коротке визначення КПРС, вказано гол. завдання партії, повніше визначено обов'язки і права парт. орг-цій і всіх комуністів, встановлено нові строки скликання з'їздів партії і Пленумів ЦК. Політбюро ЦК партії було перетворено на Президію ЦК КПРС. Орг. робота ЦК виконавчого характеру зосереджувалася в Секретаріаті ЦК КПРС. Комісію парт. контролю було реорганізовано в Комітет парт. контролю при ЦК КПРС. Скасовувалося скликання всесоюзних парт. конференцій. З'їзд прийняв рішення про переробку Програми партії, обравши для цього комісію. З'їзд обрав ЦК КПРС і Центр. ревізійну комісію.

Літ.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 6. М., 1971; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977.

М. Г. Безпалко.

 

Схожі за змістом слова та фрази