Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ
   

ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ

[пізньолат. (litterae) patentes — грамота, від лат. patens (patentis) — відкритий, очевидний] — держ. свідоцтво, яким засвідчується право суб'єкта підприємництва чи його структур, (відокремленого) підрозділу здійснювати торгівлю за грошові кошти (готівку, чеки, з використанням ін. форм розрахунків та платіж, карток), обмін готівкових валют, цінностей, діяльність у сфері грального бізнесу та побут, послуг. Є необхід. умовою для зайняття певними видами підприємництва і одним із засобів держ. регулювання у сфері господарювання, спрямованим на забезпечення єдиної держ. політики у цій сфері та захисту екон. і соціальних інтересів д-ви, сусп-ва та окр. споживачів. Відносини, пов'язані з Т. п., регулюються нормами ГК України, Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996, з наст, змінами і доп.), пост. КМ України «Про затвердження переліку послуг, що відносяться до побутових і підлягають патентуванню» від 27.IV 1998, Положенням про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів (затв. КМ України 13.VII 1998) та ін. нормативно-правовими актами. Форма Т. п. і порядок його заповнення встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Т. п. видається за плату суб'єктам підприємництва держ. податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або їх відокремлених структурних підрозділів. Підприємства, що проводять торг, діяльність або надають побут, послуги (крім пересувної торг, мережі), отримують Т. п. за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побут, послуг, а суб'єкти підприєм. діяльності, які здійснюють торгівлю через пересувну торг, мережу, — за місцем їх реєстрації. Підставою для придбання Т. п. є заявка, оформлена відповідно до встановлених законом вимог.

Залежно від об'єкта патентування розрізняють Т. п. на право здійснення торгівлі, діяльності з надання побут, послуг та послуг у сфері грального бізнесу, обміну готівкових валют, цінностей. Т. п. на право здійснення торг, діяльності може бути короткостроковим і пільговим. На відміну від звичайного Т. п., короткострокові Т. п. отримують підприємці, для яких торгівля не є головним видом діяльності й не здійснюється на пост, основі. Пільговий Т. п. видається суб'єктам підприємництва або їх відокремленим структур, підрозділам, що здійснюють торг, діяльність виключно з використанням визначених зак-вом певних видів товарів вітчизн. в-ва. У пільговому Т. п. обов'язково наводиться повний перелік товарів, які передбачаються для реалізації.

Строк дії Т. п. встановлюється залежно від об'єкта патентування: у торг, діяльності — 12 календ, місяців (короткостроковий патент — від 1 до 15 днів); у побут, обслуговуванні — 12 календ, місяців; на здійснення операцій з торгівлі валют, цінностями — 36 календ, місяців, а з надання послуг у сфері грального бізнесу — 60 календ, місяців. Вартість Т. п. у торг, діяльності й діяльності з надання побут, послуг встановлюється органами місц. самоврядування за календ, місяць залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів або об'єкта з надання побут, послуг та асортиментного переліку товарів чи виду побут, послуг у межах певних гранич. рівнів. Щодо ін. об'єктів патентування вартість Т. п. встановлюється у фіксованому розмірі за календ, місяць або рік.

Зак-вом окремо врегульовано статус спеціального Т. п., сутність якого полягає у праві суб'єкта підприємництва на особливий порядок оподаткування, за яким він звільняється від сплати податків і зборів згідно з визначеним переліком. Підприємець самостійно приймає рішення про придбання спец. Т. п. Обрати таку форму оподаткування мають право тільки суб'єкти підприєм. діяльності, які займаються торгівлею та наданням побут, послуг у сфері готівкових розрахунків і обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) яких не перевищує 1 млн. грн. за рік. Вартість спец. Т. п. встановлюється органами місц. самоврядування щорічно після затвердження місц. бюджету і залежить від місцезнаходження пункту продажу товарів (об'єкта з надання побут, послуг) та асортиментного переліку товарів чи виду побут, послуг і не обмежується гранич. рівнями. Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (2001) суб'єкти підприєм. діяльності, які придбали спец. Т. п., не застосовують реєстраторів розрахункових операцій і розрахункові книжки під час продажу товарів (надання послуг), крім підакцизних товарів.

Спец. Т. п. застосовується у порядку експерименту на обмежених територіях, які визначаються КМ України за погодженням з відповід. органами місц. самоврядування. Експеримент може бути припинений, але не раніш як за один рік після його початку в порядку, встановленому КМ України. Т. п. є чинним на території, що обслуговується органом, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприєм. діяльності або з яким погоджено місцезнаходження його структур, (відокремленого) підрозділу за місцем видачі Т. п. цьому суб'єктові. Т. п. має бути відкритим і доступним для огляду. Передача його ін. підприємцю або ін. структур, підрозділу не дозволяється.

Літ.: Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001.

С. П. Коломацька, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази