Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
   

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

— осн. стадія кримінального процесу, коли суд, здійснюючи правосуддя, розглядає справу по суті й у своєму вироку вирішує питання про винність чи невинність підсудного, застосування або незастосування до нього покарання, а також приймає рішення щодо застосування або незастосування примусових заходів виховного характеру чи примусових заходів медичного характеру. Регулюється ст. 257—320 КПК України. Складається з частин, які взаємопов'язані й послідовно змінюють одна одну: підготовча частина суд. засідання; судове слідство; дебати судові; останнє слово підсудного; постановлення і проголошення вироку, постанови чи ухвали. Розпочинається С. р. к. с. з підготовчої частини: остаточно перевіряється, чи є необхідні процес, передумови для дослідження обставин справи, і в разі виявлення перешкод для проведення суд. слідства вживаються заходи щодо їх усунення, а також дод. заходи для повнішого та об'єктивного з'ясування обставин справи. В цій частині судового засідання перевіряється явка учасників С. р. к. с, встановлюється особа підсудного, розглядаються заявлені відводи, питання, пов'язані з неявкою учасників С. р. к. с, роз'яснюються права підсудному та особам, які беруть участь у справі, вирішуються заявлені клопотання. Після закінчення підготовчих дій головуючий оголошує про початок суд. слідства, в ході якого у визначеному судом порядку та обсязі досліджуються за участю сторін (учасників суд. розгляду) всі обставини справи, всі докази, як зібрані органами досудового слідства, так і витр ебувані судом за власною ініціативою та за клопотанням учасників С. р. к. с. (допитуються підсудний, свідки, потерпілий, за необхідності проводиться експертиза, оглядаються речові докази, оголошуються док-ти та ін.). Далі відбуваються суд. дебати: промови прокурора, потерпілого та його законного представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, захисника, підсудного. В суд. дебатах учасники С. р. к. с. висловлюють свої міркування щодо доведення вини підсудного, обґрунтовують свою позицію у справі, дають оцінку дослідженим у суд. слідстві доказам, висловлюються щодо бажаного рішення у справі. Після суд. дебатів підсудний має право виступити з ост. словом. Суд не може обмежувати тривалість ост. слова підсудного певним часом. Перебивати його запитаннями не дозволяється. Якщо підсудний в ост. слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для справи, суд за своєю ініціативою, а також за клопотанням прокурора чи ін. учасників суд. розгляду відновлює слідство. Завершується суд. розгляд постановленням вироку, рідше — ухвали чи постанови.

Кожна з частин С. р. к. с. має свої завдання і докладно врегульована нормами крим.-процес, права. Але, поряд з цим, закон передбачає і заг. норми, які випливають з конст. засад судочинства, є обов'язковими для виконання протягом усього С. р. к. с. і стосуються всіх процес, дій. До них належать: незмінність складу суду при розгляді справи, гласність, безпосередній та усний суд. розгляд, рівність прав сторін тощо.

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази