Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сірка-скл arrow СІРКОБАКТЕРІЇ
   

СІРКОБАКТЕРІЇ

тіобактерії — мікроорганізми, що окислюють сірку та її відновлені сполуки. До С. відносять (за міжнародною класифікацією, 1974): нитчасті (трихомні) безбарвні бактерії род. Beggiatoaceae (Beggiatoa, Thioploca та ін.) та род. Leucotrichaсеае (Thiodendron, Thiothrix тощо), фототрофні бактерії род. Chromatiaceae та Chlorobiaceae; власне тіобактерії родів Thiobaсillus, Тhіоbасtеrіum, Масrоmоnаs, Тhilоvulum, Тhіоsріrа, Sulfolobus. Всі мікроорганізми, що належать до С, є хемолітотрофами, тобто організмами, які одержують енергію для росту за рахунок окислення неорганічних речовин (сірки, сірководню, сульфідів, сульфітів). Явище хемосинтезу в культурах безхлорофільних бактерій Beggialоа відкрив та обгрунтував С. М. Виноградський (1887). Шляхи окислення сполук сірки у С. різні і залежать від видової належності бактерій. Нитчасті форми сіркобактерій зустрічаються у водоймах, затоплених грунтах, в яких є відновлені форми сірчаних сполук. Фотосинтетичні С. поширені у водоймах, як прісно-, так і солоноводних, звичайно там, де є сірководень. Численні бактерії, що належать до власне С, зустрічаються в різних водоймах, термальних джерелах, грунтах. Бактерії роду Тhіоbасіllus вперше були виділені з морського мулу 1902 вім. вченим А. Натансоном, а 1904 голл. — М. Бейєрінком. Назву "іонові бактерії" запропонував 1907 В. Л. Омелянський. Тhіоbасіlius — облігатні аероби (за винятком Т. dеnіtrificans). До аеро бів належать також нитчасті С. Пурпурні і зелені С.— анаероби, серед яких є округлі, паличко-видні та звивисті форми, що розмножуються поперечним поділом. С. мають значення в геохімічних перетвореннях, можуть пошкоджувати різні кам'яні споруди, викликати корозію металевих конструкцій. Розроблені та широ ко впроваджуються у виробництво економічно вигідні методи мікробіологічного вилуговування металів (з застосуванням Т. ferrоохidans) з руд, що містять сірку.

А. П. Дем'яненко.