Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕКСЕЛЬ
   

ВЕКСЕЛЬ

(нім. Wechsel — вексель, зміна, обмін) — вид цінних паперів, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити у відповідний строк зазначену в цьому документі суму власнику В. (векселедержателю, кредитору). За юрид. природою В. — абстрактне грошове зобов'язання. Абстр. характер В. полягає у тому, що він зберігає свою силу незалежно від причин, які обумовили його видачу, а вексельне зобов'язання є безспірним та безумовним.

Випускаються В. 2 видів: прості та переказ-ні. Простий є письм. зобов'язанням, яке виписується і підписується боржником про сплату певної суми грошей кредиторові. Переказний В. (або тратта) — це письм. наказ кредитора боржнику (трасату) про сплату в зазнач, термін певної суми грошей ін. особі (ремітенту). Переказний В. виписується і підписується кредитором (трасантом). В. мають встановлені законом форму та реквізити. Зразки бланків В. визначені постановою КМ України «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності» (1992). В цьому документі також вказано на особливості використання В. в Україні. Головні з них: а) використовувати В., а також бути векселедавцями, акцептантами (підписують В. і тим самим зобов'язуються у вказаний строк сплатити зазначену суму), індосантами (здійснюють напис на В. про перехід прав по ньому ін. особі), авалістами (гарантують виконання вексельних зобов'язань ін. особи) можуть тільки юрид. особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що визнані такими за чинним законодавством України; б) В. можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком В. М-ва фінансів України, Нац. банку України та комерц. банків; в) вексельний бланк заповнюється друкованим чи недрукованим способами; г) сума платежу за В. обов'язково вказується цифрами і літерами; д) В. підписується керівником і гол. бухгалтером юрид. особи та засвідчується печаткою. Крім зазначених вище, векселі можуть використовуватися в Україні в деяких ін. випадках, напр., для розрахунків за акредитивами, для митного оформлення імпорт, товарів, для проведення взаємозаліку між госп. суб'єктами відповідно до рішень уряду тощо. Оплата за векселями забезпечується необхідними, в т. ч. судовими, гарантіями. Для пред'явлення позову векселедержатель повинен заздалегідь заявити протест про несплату В., відмову в акцепті або недотування акцепту. Протести щодо несплати В. вчиняються нотаріусами за місцем перебування платника або за місцем платежу, а протест щодо неакцепту В. або недотування акцепту — за місцем перебування платника. Опротестований В. видається векселедержателю або третій особі. Позовні вимоги пред'являються до акцепту протягом 3 років від дня платежу. Позовні вимоги векселедержателя до індосанта і векселедавця подаються протягом року від дня протесту, а індосантів один до одного і до векселедержателя — протягом 6 місяців від дня оплати індосантом В. або від моменту пред'явлення до нього позову. Див. також Вексельне право.

В. В. Колесник, А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази