Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АНДСЬКА СИСТЕМА ІНТЕГРАЦІЇ
   

АНДСЬКА СИСТЕМА ІНТЕГРАЦІЇ

(Andean Integration System) — міждержавна екон. організація країн Андського регіону в Пд. Америці. Складається з двох компонентів — інститутів Андської групи (Андського пакту), створеної згідно з Картахенською угодою 1969, і політ, інститутів, сформованих державами-членами. До А. с. і. входять Болівія, Венесуела, Перу, Еквадор, Колумбія. «Андська стратегія», прийнята під час зустрічі на о-вах Галапагос 1990, формулює три осн. цілі: розвиток андського екон. простору, поглиблення міжнар. зв'язків країн Анд. групи та зміцнення єдності Лат. Америки. «Акт миру» (1990) підтвердив прагнення до поглиблення процесу інтеграції анд. країн і висунув ідею реалізації його окр. етапів (зона вільної торгівлі, митний союз), а також створення Анд. спільного ринку. Анд. група декларувала ряд намірів: сприяння рівномірному, гармонійному і справедливому розвитку країн-учасниць шляхом їх інтеграції і соціально-екон. співробітництва;

прискорення екон. зростання і створення роб. місць; полегшення участі держав групи в регіон, інтеграц. процесі з кінцевою метою створення латиноамер. спільного ринку; зменшення залежності держав-членів від зовн. впливу і поліпшення становища Анд. групи у світ, економіці; зміцнення регіон, солідарності держав-членів та зменшення відмінностей у їх розвитку. А. с. і. включає у себе: Політичний сектор у складі ради президентів країн групи, ради міністрів закорд. справ і коорд. механізмів; створені за Картахенською угодою комісію, хунту, раду, парламент і допоміжні органи; Фінансовий сектор у складі Андської корпорації розвитку та Андського резервного фонду; Угоди із соціальної сфери; підприєм. об'єднання і спільні компанії. Рада президентів (ств. 1990) керує процесами інтеграції та узгодження сфери спільних інтересів; засідає кожних півроку. Рада міністрів закорд. справ узгоджує зовнішньоекон. акції інститутів Анд. групи, сприяє поглибленню інтеграції і виробленню спільної зовн. політики. Конкр. функції виконують інститути, створені в рамках Картахенської угоди. Так, комісія, що складається з представників країн-членів, є вищим викон. органом, який виробляє спільну політ, лінію, координує спільні проекти, узгоджує екон. політику і наглядає за дотриманням угоди. Хунта — «технічний орган»; складається з 3 членів, які призначаються комісією на 3-річний термін для виконання її рішень і доручень. Члени хунти мають однакові повноваження, і кожен з них протягом року виконує обов'язки координатора, який є офіц. представником хунти. 1985 створено Суд (кожна дер-жава-член обирає строком на 6 років одного суддю), який наглядає за застосуванням прийнятих правових норм та їх однаковим тлумаченням. Андський парламент (ств. 1979), що складається з депутатів нац. парламентів (не більше п'яти депутатів від кожного), займається питаннями інтеграції, працює в тісному контакті з д-вами-членами, розробляє пропозиції щодо гармонізації нац. законодавства. Засідає по черзі в столицях анд. держав. Допоміжні органи (консульт. комітети, Союз приват. підприємців, Андський інститут праці тощо) сприяють встановленню тісних зв'язків між д-вами та інституціями Анд. групи. Андська корпорація розвитку (м. Каракас, Венесуела) як складова Фін. сектора виконує функції інвест. банку та агентства з екон. і фін. сприяння, має філіали в д-вах групи. Андський резервний фонд (м. Богота, Колумбія) керує частиною резервів держав-членів для підтримання платіж, балансу та узгодження фін. і валют, політики.

Багато угод із соціальної сфери стосуються збереження культур, самобутності Анд. регіону, поліпшення охорони здоров'я та умов праці і життя. Існують спільні компанії, напр., Асоціація телекомунікаційних компаній Анд. групи, створена з метою поглиблення взаємодії, сприяння розвитку і кращому використанню телекомунікац. служб регіону. 1991 д-ви Анд. пакту підписали Картахенську декларацію, в якій підтвердили відмову сво'іх урядів від володіння, виробництва, використання, випробовування, постачання усіх видів зброї масового знищення (ядерної, біологічної, хімічної), а також від її придбання та збереження.

Анд. група розширює взаємини з ін. міжнар. організаціями. Напр., 1993 підписано договір про співробітництво з Європ. комісією Європ. Союзу.

Місцеперебування — м. Ліма (Перу).

Літ.: Шреплер Х.-А. Междунар. организации. М., 1995.

В. Н. Денисов.

 

Схожі за змістом слова та фрази