Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow т arrow ТУРИЗМ МІЖНАРОДНИЙ
   

ТУРИЗМ МІЖНАРОДНИЙ

- 1. Важливий напрям міжнародного співробітництва в конкретній діяльності на основі поваги до національної культури й історії кожного народу й основних інтересів кожної держави. 2. Сфера розвитку взаєморозуміння між народами й ознайомлення з досягненнями інших країн в різних галузях, у т. ч. економічній, соціальній, культурній, науково-технічній тощо. Роль і значення Т. м. в розвитку людських зв'язків поміж і всередині світових регіонів, його позитивний вплив на економіку, суспільство, культуру і навколишнє середовище відзначені в Декларації з туризму, прийнятій Всесвітньою конференцією міністрів з туризму (Осака, Японія, 1994 p.). Т. м. складається з в'їзного туризму і виїзного туризму. Основними напрямами розвитку Т. м., за визначенням учасників Гельсінкської наради з безпеки і співробітництва в Європі (Заключний акт НБСЄ, 1975 p.), є: взаємозв'язок між розвитком туризму і заходами, вжитими в інших галузях економічної діяльності; заохочення розвитку туризму на індивідуальному, сімейному, груповому, колективному рівнях; сприяння поліпшенню матеріальної бази туризму і співробітництву в цій галузі; реалізація спільних проектів з туризму, включаючи технічне співробітництво; сприяння обміну інформацією; розгляд у позитивному дусі питань, пов'язаних з фінансовим забезпеченням туристських поїздок за кордон, з урахуванням своїх економічних можливостей, а також питань, пов'язаних з формальностями, необхідними для таких поїздок; сприяння діяльності іноземних турагентств і транспортних компаній, пов'язаних з розвитком Т. м.; активізація туризму в позасезонний період; обмін студентами і фахівцями в галузі туризму з метою підвищення їх кваліфікації; сприяння проведенню конференцій і симпозіумів з питань планування і розвитку туризму, а також з метою обговорення детальних досліджень з проблем туризму. Для Т. м. характерне співробітництво на двосторонній і багатосторонній основах для досягнення таких цілей: уніфікації підходів до класифікації готелів, стандартів обслуговування, туристських маршрутів, колективних форм розрахунків і обліку послуг, туристської статистики дослідження проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем. За основу аналізу

перспектив зростання Т. м. ВТО бере показники по країнах 6 регіонів: Африки, Америки, Серед. Сходу, Європи, Пв. Азії, Пд.-Сх. Азії і Тихого океану. Три постулати були визнані ВТО як ключові для розуміння розвитку Т. м. у90-х рр.: 1) економічна стагнація не обов'язково призводить до скорочення подорожей і туризму (урізаються бюджети, зменшуються періоди поїздок, відстані подорожей - ближче до дому, використовуються менш комфортні умови розміщення, змінюються інші умови, проте потенційний турист все-таки подорожує); 2) до 1995 р. зростання буде уповільненим і невеликим порівняно з показниками після 1995 р. По прибуттях різниця в обсягах зростання не буде помітною, проте позначиться на обсягах ночівель, де спостерігатиметься велика залежність від рівня розвитку світової економіки; 3) діятимуть два основних мотиви зростання Т. м.: внутрішньорегіональний і міжрегіональний (наприклад, Франція - Іспанія або Корея - Японія). Населення Сх. Європи подорожуватиме переважно в країни Зх. Європи. Зросте обсяг потоків у азіатських регіонах. Тривале перебування по каналах виїзного туризму очікувалося з Європи і Японії. Помітний підйом намічався тільки в другій пол. 90-х рр., тобто коли передбачалося зростання глобальної економічної кон'юнктури в обсязі 3-3,5 % щорічно. Висловлювалося сподівання, що обсяг Т. м. за 1990-2010 рр. подвоїться. Виїзний туризм активно зростатиме в країнах Центр, і Пд. Америки (субрегіони), Пд.-Сх. Азії і Тихого океану, Серед. Сходу. В міжнародному туризмі переміщення туристів будь-якої країни за кордон називається імпортом. Частка туризму в загальному імпорті економічно розвинутих країн займає від 6 до 11 % (Швеція - 7,2%; Швейцарія - 7,6; Нова Зеландія - 9,0; Австрія - 10,7; Ісландія - 11,0%).

 

Схожі за змістом слова та фрази