Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕВОЛЮЦІЯ В ДОХОДАХ
   

РЕВОЛЮЦІЯ В ДОХОДАХ

одна з складових бурж. концепції "народного капіталізму". Суть її зводиться до того, що нібито в процесі науково-технічної революції і зростання екон. ролі д-ви відбувається докорінна зміна природи капіталізму, внаслідок чого визначилася тенденція до ліквідації нерівності в доходах між капіталістами і трудящими. Поширилася в 50-х рр. 20 ст. Автори концепції "Р. в д." — С. Кузнець, Г. Моултон (США), М. Сальвадорі (Італія) на основі фальсифікованих статистичних даних намагаються довести, що в розвинутих капіталістичних країнах скорочується розрив між вищими й нижчими за рівнем доходів групами населення. Проте факти реальної капіталістичної дійсності наочно свідчать, що прибутки монополій з року в рік зростають, а частка трудящих у нац. доході, навпаки, невпинно зменшується. Мета ідеологів концепції "Р. в д." полягає у теор. обгрунтуванні зрослої екон. активності бурж. д-ви, захисті держ.-монополістичного капіталізму в цілому. "Р. в д." спрямована проти марксистсько-ленінського вчення про відносне й абсолютне погіршення становища пролетаріату в капіталістичному суспільстві. Див. також "Демократизація капітали", "Революція керуючих".

В. А. Вергун.

 

Схожі за змістом слова та фрази