Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
   

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА

(грец -вправний, майстерний, професійний, від — мистецтво, майстерність, ремесло, професія) — система засобів, методів і прийомів, що використовуються у процесі юрид. діяльності, спрямованої на вироблення та реалізацію юрид. норм, з метою її раціоналізації та забезпечення ефективності прав, регулювання сусп. відносин. Включає правотворчу техніку і техніку правозастосування. Правотв. техніка поділяється на законодавчу техніку і техніку вироблення підзакон. нормат.-правових актів. До засобів і прийомів Ю. т. належать, зокрема, юрид. термінологія, юрид. конструкції, прийоми викладу нормат. актів, способи їх опублікування, упорядкування та систематизації, реалізації актів правозастосування тощо.

Літ.: Рабінович П. М. Техніка законотворення в Україні. «Вісник Академії прав, наук України», 1998, № 2; Алексеев С. С. Право: азбука—теория—философия: Опыт комплекс, исследования. М, 1999; Скакун О. Ф. Теория гос-ва и права. X., 2000; Юшик О. І. Юрид. техніка: проблеми визначення поняття. В кн.: Парламентаризм в Україні: теорія та практика. К., 2001.

О. І. Ющик, В. І. Риндюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази