Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХАБАРНИЦТВО
   

ХАБАРНИЦТВО

— у крим. праві України поняття, яке охоплює два види злочинів: одержання хабара та давання хабара. Хабар — це незаконна винагорода матеріального характеру, тобто предмет одержання і давання хабара має виключно матеріальний характер. Ним можуть бути майно (гроші, матеріальні цінності), право на майно (док-ти, які дають право на отримання майна, користування майном або право вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майн. характеру (передача майн. вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг майн. характеру, санат. чи турист, путівок, проведення буд. чи рем. робіт тощо). Послуги, пільги і переваги, які не мають матеріального змісту (позит. характеристика чи виступ у пресі, надання престиж, роботи тощо), не можуть визнаватися предметом давання—одержання хабара. Залежно від моменту давання—одержання хабара виділяють хабар-підкуп і хабар-винагороду.

Одержання хабара (ст. 368 КК України) означає прийняття служб, особою незакон. винагороди за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи служб, становища. Способи давання—одержання хабара можуть бути різними (полягати у безпосеред. врученні предмета хабара служб, особі, її рідним чи близьким, передачі його через посередника чи третіх осіб, бути завуальованим у зовні законну угоду і мати вигляд цілком закон, операції — премії, погашення боргу, договору купівлі-продажу, кредиту тощо) і для кваліфікації одержання хабара значення не мають. Відповідальність за одержання хабара настає тільки за умови, якщо служб, особа одержала його за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, або третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи служб, становища. При цьому важливо, щоб вона одержала незаконну винагороду за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади або орг.-розпорядчих чи адм.-госп. обов'язків, або хоч і не мала повноважень вчинити відповідні дії, але завдяки своєму служб, становищу могла вжити заходів до їх вчинення ш. служб, особами. Одержання служб, особою незакон. винагороди від підлеглих чи підконтрольних осіб за покровительство чи потурання також слід розцінювати як одержання хабара. Якщо служб, особа, виконуючи будь-які дії, використовує не можливості, пов'язані з її посадою, а, напр., особисте знайомство, дружні, а не служб, зв'язки тощо, то в її діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 368 КК України. Не буде складу цього злочину й у разі одержання незаконної винагороди не у зв'язку з реалізацією можливостей, зумовлених посадою, а за виконання суто профес. функцій (напр., вручення матеріальних цінностей чи грошей лікареві за вдало проведену операцію).

Відповідальність за одержання хабара настає незалежно від того, виконала чи не виконала служб, особа обумовлене, збиралася чи ні вона його виконувати. Вчинені хабарником за винагороду дії можуть бути як цілком законними (належати до його компетенції, здійснюватися в установленому порядку тощо), так і неправомірними. Якщо скоєні служб, особою у зв'язку з одержанням хабара дії самі є злочинними (служб, підроблення, зловживання владою або служб, становищем тощо), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю відповід. злочинів.

Відповідальність за одержання хабара настає незалежно від того, до чи після вчинення обумовлених дій був отриманий хабар. Одержання хабара вважається закінченим з моменту, коли служб, особа прийняла хоча б частину хабара. Якщо служб, особа виконала певні дії, спрямовані на одержання хабара, але не одержала його з причин, які не залежали від її волі, вчинене нею слід кваліфікувати як замах на одержання хабара. Суб'єктом одержання хабара може бути лише служб, особа.

Суб'єкт, сторона одержання хабара характеризується лише прямим умислом і наявністю корисливого мотиву.

До кваліфікованих видів цього злочину закон відносить одержання хабара: 1) у великому розмірі; 2) служб, особою, яка займає відповідальне становище; 3) за поперед, змовою групою осіб; 4) повторно; 5) поєднане з вимаганням хабара (ч. 2 ст. 368); до особливо кваліфікованих — одержання хабара: 1) в особливо великому розмірі; 2) служб, особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. З ст. 368).

Відповідно до ст. 368 одержання хабара залежно від обставин його вчинення карається штрафом від 750 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до З років та з конфіскацією майна. Давання хабара (ст. 369) полягає у передачі служб, особі матеріальних цінностей, права на майно або вчинення на її користь чи користь третьої особи дій майн. характеру за виконання чи невиконання дії, які служб, особа повинна була або могла виконати з використанням влади чи служб, становища. Склад давання хабара утворюють і дії служб, особи, яка віддала розпорядження (наказ) підлеглому добиватися певних благ, пільг чи переваг шляхом підкупу ін. служб, осіб, надала для цього кошти чи ін. цінності або розпорядилася їх виділити, надала закон, вигляду виплатам у випадках давання хабарів у завуальованих формах тощо. Якщо ж служб, особа лише рекомендувала підлеглому добиватися благ, пільг чи переваг за хабарі, відповідальність за давання хабара несе той працівник, який, виконуючи таку рекомендацію, передав незаконну винагороду. Дії служб, особи в цьому випадку можуть кваліфікуватися як підбурювання до давання хабара, а за наявності певної мети — як провокація хабара. Давання хабара вважається закінченим з моменту, коли служб, особа прийняла хоча б частину хабара. Якщо запропонований хабар не прийнято, дії хабародавця слід кваліфікувати як замах на давання хабара. Таким чином, прав, оцінка дій особи, яка дає хабар, залежить певною мірою і від дій особи, яка одержує хабар.

Суб'єкт давання хабара загальний — ним може бути фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16-річного віку. Із суб'єкт, сторони давання хабара характеризується лише прямим умислом. Кваліфікуючою обставиною давання хабара закон визначає повторність його вчинення. Давання хабара карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, а в разі повтор, вчинення — позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. За певних умов хабародавець звільняється від крим. відповідальності за давання хабара.

Відповідно до ч. З ст. 369 це може бути у двох випадках: 1) якщо стосовно нього мало місце вимагання хабара; 2) якщо після давання хабара він добровільно заявив про це до порушення крим. справи щодо нього органу, наділеному правом порушувати такі справи.

Літ.: Волженкин Б. В. Квалификация взяточничества. Ленинград, 1984; Дудоров О. О. Проблемні питання крим. відповідальності за одержання хабара. К., 1994; Лукомський В. С. Крим, відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві. К., 1996; Мельник М. 1. Хабарництво: заг. характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення зак-ва. К., 2000.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази