Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРКОБІЗНЕС
   

НАРКОБІЗНЕС

(від грец. — заніміння, заціпеніння і англ. business — справа, заняття, робота) — організована злочинна діяльність, пов'язана з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюється у вигляді промислу з метою наживи. В основі Н. лежить корисливий інтерес, що задовольняється за рахунок паразитизму на такій людській ваді, як зловживання наркотиками або психотроп. речовинами. Осн. елементом Н. є незаконні угоди купівлі-продажу наркот. засобів, психотроп. речовин та прекурсорів на «чорному ринку», в яких реалізуються крим. ділові відносини між особами, котрі беруть участь у нелег. наркообороті. Видові ознаки Н.: створення «підприємства», тобто організованої одним чи кількома особами справи (заняття), спрямованої на одержання незакон. прибутків від нелег. торгівлі наркот. засобами, психотроп. речовинами та прекурсорами; надання послуг, пов'язаних з їх реалізацією, організацією мережі збуту (завоювання «чорного ринку» чи створення його шляхом залучення осіб до роздріб, торгівлі даним товаром або сфери його вживання); довготривале заняття такою злочин, діяльністю у вигляді промислу, одержання надвисоких прибутків; утворення злочин, співтовариства («сім'ї») для виконання відповід. «технічних» операцій, необхідних для циркуляції даної справи; координація всіх видів діяльності з в-ва, закупівлі, доставки та реалізації наркот. засобів або психотроп. речовин у єдиний «технологічний» ланцюжок і контроль над ним; захист від конкуруючих злочин, співтовариств і правоохор. органів; проникнення до законного бізнесу, тобто відмивання грошей шляхом вкладання одержаних прибутків від Н. у діяльність різних фірм, компаній та підприємств з метою надання цим прибуткам видимості закон, характеру їх одержання або фінансування осіб, які залучаються до Н. Н. складається з кількох взаємопов'язаних і взаємозумовлених етапів (стадій): в-во або закупівля наркот. засобів, психотроп. речовин та прекурсорів; доставка їх до місця реалізації; збут (продаж) їх споживачам. Н. може мати різні моделі з технол. ланцюжком (напр., незаконне культивування наркомістких рослин, в-во з них відповід. сировини, виготовлення наркотиків, їх транспортування, зберігання, оптова або роздрібна торгівля, створення клієнтури та ін.); викрадення наркомісткої сировини або готових наркот., психотроп. лік. засобів з хімфармпідприємств, аптеч. мережі, лік. закладів та їх збут скупникам-оптовикам; викрадання прекурсорів, з яких можна виробляти синтет. наркотики або психотроп. речовини; виготовлення цих речовин у підп. лабораторіях та реалізація їх клієнтурі; спеціалізація на окр. ланках злочин, діяльності, пов'язаної з підп. торгівлею наркот. засобами, психотроп. речовинами та прекурсорами (напр., тільки в-во наркомісткої сировини та збут її скупникам-оптовикам, лабораторна переробка такої сировини або прекурсорів на наркотики, реалізація їх клієнтурі, скуповування та перепродаж наркот. засобів і психотроп. речовин).

Поява фігури наркобізнесмена уособлює існування організ. злочин, співтовариств, що спеціалізуються на підп. торгівлі наркотиками або психотроп. речовинами у вигляді промислу, їх наявність призводить до виникнення мафіоз. структур, відмивання незаконно одержаних наркоприбутків у галузях нар. г-ва. Злочинні угруповання такого типу, на відміну від крим. груп, які епізодично збувають наркотики або психотроп. речовини, — це стійке об'єднання спеціально організованих осіб для спільного заняття Н., що характеризується груп, способом його здійснення і досягненням влади (контролю) у сфері незакон. обігу наркот. засобів, психотроп. речовин та прекурсорів на певній території. Дії осіб, які займаються Н., можуть кваліфікуватися за ст. 306, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320 КК України.

М. С. Хруппа.