Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow міщ-молд arrow МОВА ХУДОЖНЯ
   

МОВА ХУДОЖНЯ

— основний засіб втілення художнього образу в літературі, її першоелемент. Одна з різновидностей літературної мови — поряд з мовою публіцистики, наук. творів, документів, поточної інформації та ін. Специфічність М. х. по відношенню до ін. видів літ. мови полягає в додатковій функції естетичного впливу на читача. Худож. л-ра відображає людину і явища дійсності в безпосередньо життєвій формі. Людина виступає в худож. творі як певна особистість, як характер зі своїми індивідуальними особливостями, тому й мова персонажів твору відзначається своєрідністю, зберігає форми живого спілкування. Ознаками М. х. є лексичне багатство (у мові худож. твору виступають слова з різноманітних груп лексики загальнонар. мови: архаїзми, діалектизми тощо), розмаїтість синтаксичних конструкцій (див. Паралелізм, Риторичні фігури), емоційність. Усі засоби М. х. підпорядковані завданню створення худож. образу. Звідси випливає найголовніша її якість — образність, яка виявляється насамперед у т. з. мікрообразах (див. Тропи, Фігура стилістична, Порівняння, Метафора, Метонімія). З цих первісних елементів будуються образи ширшого плану: характери персонажів, картини соціального середовища, природи. М. х. властива ритмічна організація мовного матеріалу у вузькому й широкому значенні цього вислову — від наочно виявленої ритміки віршового рядка (див. Вірш, Ритм) до не таких очевидних, але реально існуючих ритмічних властивостей худож. прози. Мова письменника має яскраво виражений індивідуальний характер, виступає засобом втілення авторського стилю. Черпаючи з живого джерела загальнонар. мови, письменники закріплюють все краще, що створив і створює народ, і, в свою чергу, збагачують і розвивають нац. мову. М. х. нерозривно зв'язана зі змістом конкретного твору і тільки в цьому зв'язку може розглядатися як худож. явище.

Літ.: Потебня О. О. З лекцій теорії словесності. X., 1930; Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959; Чичерин А. В. Идеи и стиль. М., 1968; Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970; Фролова К. П. Аналіз художнього твору. К., 1975; Мова і час. К. 1977.

В. В. Коптілов.

 

Схожі за змістом слова та фрази