Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОТРУЙНІ (СИЛЬНОДІЮЧІ) РЕЧОВИНИ
   

ОТРУЙНІ (СИЛЬНОДІЮЧІ) РЕЧОВИНИ

— речовини чи відходи, які, потрапляючи в організм через органи дихання, травлення або крізь шкіру, можуть спричиняти смерть людини або справляти на неї сильний негат. вплив. Порядок поводження з О. (с.) р. передбачений сан.-гіг. та будівельним зак-вом України. Згідно зі ст. 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994) в-во, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у т. ч. токсичних пром. відходів, продуктів біотех-нології та ін. біол. агентів, здійснюються за умови дотримання сан. норм і наявності дозволу держ. сан.-епідеміол. служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому КМ України. Зак-вом України передбачено спец, умови щодо перевезення О. (с.) р. залізничним, повітряним та ін. тр-том. їх віднесено до особливо небезпеч. вантажів, перевезення яких повїгр. тр-том здійснюється з дозволу компет. органів за спец, правилами, що встановлюються органами держ. регулювання діяльності авіації (ст. 63 ПК України). Згідно зі ст. 16 Закону України «Про транспорт» (1994) не допускається розміщення об'єктів, пов'язаних з в-вом, зберіганням, навантажуванням, транспортуванням і розвантажуванням отруйних речовин поблизу місць заг. користування, споруд, житлових масивів, природ, територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні. Мін. відстань від таких об'єктів визначається відповідними буд. нормами та правилами, що погоджені з М-вом тр-ту України, відповід. законод. актами. Розміщення об'єктів, пов'язаних з в-вом, зберіганням, навантаженням, транспортуванням і розвантаженням отруйних та сильнодіючих хім. речовин, визначається відповідними буд. та сан. нормами і правилами щодо об'єктів, розташованих на землях залізнич. тр-ту заг. користування.

Обмеження або тимчас. заборона продажу отруйних і сильнодіючих хім. речовин передбачені Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» (2000). За Законом України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (2000) у випадку аварій з викидом О. (с.) р. має бути проведена евакуація населення з відповід. територій (ст. 11). Незаконне переміщення через мит. кордон — поза мит. контролем або з приховуванням від митного контролю О. (с.) р. зак-вом України віднесено до контрабанди (ст. 100 М К України). КК України встановлено кримінальну відповідальність за цей вид злочину (ст. 201).

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази