Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Є arrow ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 1972
   

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 1972

- міжнар.-правовий документ, підписаний 15.V 1972 в м. Страсбурзі (Франція) державами — членами Ради Європи. Україна приєдналася до Конвенції 22.IX 1995. Акт спрямований на забезпечення організації крим. судочинства на міжнар. рівні, зокрема шляхом уникнення небажаних наслідків, що випливають із спорів про підсудність. Складається з преамбули і 6 частин (І. Визначення; II. Підсудність; III. Передача провадження; IV. Множинність кримінального провадження; V. Ne bis in idem — He двічі за те саме; VI. Заключні положення) і З додатків.

Є. к. про п. п. у к. с. 1972 визначає рамки і шляхи узгодження позицій держав щодо їх юрисдикції у розслідуванні та розгляді крим. справ з урахуванням місця вчинення злочину, громадянства злочинця, об'єкта вчиненого посягання, мети досягнення ресоціалізації злочинця, можливості забезпечення доказів тощо. Вона поширюється й на випадки, коли д-ва місцезнаходження злочинця не правомочна здійснювати крим. переслідування злочинця без клопотання ін. д-ви, в т. ч. тоді, коли видача злочинця неможлива. Запитуюча д-ва компетентна здійснювати крим. провадження аж до доведення його до суд. стадії з винесенням вироку. Передача провадження може відбуватися до виконання вироку. В Конвенції встановлено систему методів співробітництва держав через передачу крим. провадження і регулювання множинності проваджень. Вирішення питання про передачу крим. провадження пов'язується із застосуванням заг. правил, а також з урахуванням особливостей кожної справи. Згідно з док-том (п. 1 ст. 2) договірна д-ва має повноваження переслідувати у суд. порядку відповідно до власного крим. зак-ва будь-який злочин, щодо якого застосовується зак-во ін. договірної д-ви. Для цілей Конвенції поняттям «злочин» охоплюються діяння, передбачені крим. зак-вом, а також правовими положеннями, які наводяться у Додатку III (напр., у ФРН — Законом про порушення громад, порядку 1968, за умови, що заінтересована особа повинна мати можливість звернутися до суду за вирішенням справи у випадку, коли повноваження розглядати справу мають адм. органи). Повноваження, які надаються договірній д-ві виключно через чинність п. 1 ст. 2, можуть здійснюватися лише за клопотанням про порушення крим. переслідування, що подається ін. договірною д-вою. Запитуюча д-ва, що згідно з власним зак-вом має повноваження переслідувати за вчинення злочину, може відмовитися або утриматися від крим. переслідування підозрюваної особи, яка вже переслідується або буде переслідуватись ін. договірною д-вою за вчинення того ж злочину. Це рішення є тимчасовим доти, доки остаточне рішення не буде прийнято в запитуваній д-ві. Положення про передачу провадження не обмежують повноважень, які надаються запитуваній д-ві її внутрішнім правом притягнення до судової відповідальності.

Договірна д-ва може звернутися до ін. договірної д-ви із клопотанням про порушення крим. провадження в одному або кількох таких випадках, а саме, якщо: підозрювана особа має пост, місце проживання у запитуваній д-ві; підозрювана особа є гр-нином запитуваної д-ви або якщо ця д-ва є країною її походження; підозрювана особа відбуває або має відбувати в запитуваній д-ві покарання, яке передбачає позбавлення волі; в запитуваній д-ві проти підозрюваної особи порушено крим. провадження за той самий злочин або за ін. злочини; запитуюча д-ва вважає, що передача провадження виправдана інтересами встановлення істини і, зокрема, що найбільш суттє ві докази перебувають у запитуваній д-ві; запитуюча д-ва вважає, що виконання у запитуваній д-ві вироку, в разі його винесення, може збільшити можливість соціальної реабілітації засудженого; запитувана д-ва вважає, що присутність на суд. засіданні підозрюваної особи не може бути забезпечено в запитуючій д-ві; запитуюча д-ва вважає, що вона не може сама виконати вирок, у разі його винесення, навіть з використанням екстрадиції (див. Видача злочинців), тоді як запитувана д-ва спроможна це зробити (п. 1 ст. 8). Якщо підозрювану особу було остаточно засуджено в договірній д-ві, то ця д-ва може звернутися із клопотанням про передачу провадження у справі в одному або кількох перелічених випадках лише тоді, коли вона сама не може виконати вирок, навіть з використанням екстрадиції, і якщо ін. договірна д-ва не визнає принципу виконання вироку, винесеного іноз. д-вою, або відмовляється виконати такий вирок. Крим, провадження може порушуватися у запитуваній д-ві тоді, коли злочин, щодо якого заявлено клопотання, становив би злочин також у разі вчинення на її тер. і за таких обставин злочинцеві може бути призначено міру покарання згідно з її власним зак-вом (п. 1 ст. 7). «Міра покарання» означає будь-яке покарання чи ін. репресивний захід (зокрема, наказ про затримання), що застосовується або оголошується у зв'язку із злочином чи порушенням правових положень, які передбачено в Додатку III. Запитувана д-ва відповідно до ст. 10 Конвенції не вживає дій щодо клопотання про порушення крим. провадження, якщо: клопотання не відповідає положенням п. 1 ст. 6 (можливість його заявлення лише у випадках та на умовах, передбачених Конвенцією) і п. 1 ст. 7; порушення крим. провадження суперечить положенням ст. 35, в якій виявляється принцип ne bis in idem (особа, у крим. справі якої було винесено остаточне і примусове суд. рішення, не може за те саме діяння піддаватися переслідуванню або бути засудженою чи зазнавати будь-якої міри покарання в ін. договір, д-ві: якщо вона була виправдана; якщо призначена міра покарання відбута повністю чи відбувається, або вона скасована повністю або у тому, що стосується невиконаної її частини, через помилування чи амністію, або не може виконуватися надалі через те, що минув строк давності); на час подання клопотання вже закінчилися строки для суд. переслідування згідно із зак-вом запитуючої д-ви. За винятком названих положень, запитувана д-ва не може відмовити у прийнятті клопотання повністю або частково інакше як в одному або кількох таких випадках, а саме, якщо: вона вважає, що підстави, на яких грунтується клопотання, заявлене відповідно до ст. 8, не підтверджуються; підозрювана особа не має пост, місця проживання в запитуваній д-ві; підозрювана особа не є гр-нином запитуваної д-ви і не мала пост, місця проживання на тер. цієї д-ви на момент вчинення злочину; запитувана д-ва вважає, що злочин, стосовно якого заявлено клопотання про порушення крим. провадження, має політ, характер або коли йдеться про злочин суто військовий або податковий; вона вважає, що є серйозні підстави для висновку про те, що клопотання про порушення крим. провадження мотивоване расовими, реліг., нац. міркуваннями або політ, поглядами; її власне зак-во вже застосовується до злочину або на момент отримання клопотання закінчилися строки давності згідно з зак-вом; її повноваження грунтуються виключно на ст. 2, тобто за клопотанням ін. договірної д-ви, і на момент отримання клопотання закінчаться строки давності згідно з її зак-вом, при цьому береться до уваги передбачене в ст. 23 продовження цих строків на 6 місяців; злочин було вчинено за межами тер. запитуючої д-ви; крим. переслідування може суперечити міжнар. зобов'язанням запитуваної д-ви; крим.

переслідування може суперечити основоположним принципам правової системи запитуваної д-ви; запитуюча д-ва порушила процедуру, передбачену Конвенцією (ст. 11). Запитувана д-ва відкликає свою згоду на прийняття клопотання, якщо після згоди виявиться підстава для відмови у застосуванні дій щодо клопотання, передбачена у ст. 10. Запитувана д-ва може відкликати свою згоду на прийняття клопотання, якщо: виявиться, що присутність підозрюваної особи не може бути забезпечена на суд. засіданні у цій д-ві або коли вирок, який передбачається винести, не може бути виконаний у цій д-ві; одна з підстав відмови, передбачених у ст. 11, виявиться до передачі справи в суд, або в ін. випадках, якщо запитуюча д-ва на це згодна (ст. 12).

Щоб уникнути можливості паралельних проваджень, розширення повноважень запитуваної д-ви компенсується відповідним обмеженням її повноважень. Якщо держава звертається із клопотанням про порушення кримінального провадження, вона не може продовжувати переслідувати підозрювану особу за злочин, у зв'язку з яким було заявлено клопотання про порушення крим. провадження, або виконувати рішення, яке вона постановила раніше щодо підозрюваної особи за цей злочин. До отримання рішення запитуваної д-ви щодо клопотання про порушення крим. провадження запитуюча д-ва зберігає за собою право здійснювати всі дії стосовно крим. провадження, за винятком притягнення до суд. відповідальності або, у відповідних випадках, ухвалення компетентним адм. органом рішення у справі. Право здійснення переслідування і примус, виконання поновлюється за запитуючою д-вою, якщо: а) запитувана д-ва інформує її про своє рішення: не застосовувати дій щодо клопотання відповідно до ст. 10; відмовити у прийнятті клопотання відповідно до ст. 11; відкликати свою згоду на прийняття клопотання відповідно до ст. 12; не порушувати провадження чи припинити його; б) вона відкликає своє клопотання до того, як запитувана д-ва проінформує її про своє рішення застосувати дії щодо клопотання (ст. 21). Клопотання про порушення крим. провадження продовжує у запитуючій д-ві макс. строк крим. переслідування на 6 місяців. Конвенція регламентує процедуру передачі провадження (ст. 13—20), наслідки клопотання про порушення крим. провадження в запитуваній д-ві (ст. 23—26). В запитуваній д-ві застосовується міра покарання, передбачена зак-вом цієї д-ви, якщо зак-во не встановлює іншого. Якщо повноваження запитуваної д-ви грунтуються виключно на ст. 2 Конвенції, міра покарання не може бути суворішою за передбачену зак-вом запитуючої д-ви. В Конвенції розглянуто питання застосування тимчас. заходів (зокрема, тимчас. арешту підозрюваної особи) в запитуваній д-ві (ст. 27—29), множинності крим. провадження [коли питання крим. провадження тієї самої особи за той самий злочин виникло в кількох договірних д-вах або коли кілька злочинів інкриміновано одній або кільком особам, які діяли спільно (ст. 3—34)]. Акт не зачіпає прав та обов'язків, що випливають з договорів про екстрадицію і багатосторонніх міжнар. конвенцій з окр. питань, а також положень, які стосуються питань, що розглядаються цією Конвенцією і містяться в ін. конвенціях, укладених між договірними д-вами (п. 1 ст. 43). Якщо дві або кілька договірних держав уже встановили стосунки у питаннях, які розглядаються в док-ті, на основі однакового зак-ва або застосували свій особливий режим чи зроблять це у майбутньому, вони мають право регулювати дані стосунки відповідним чином, не зважаючи на положення Конвенції (п. З ст. 43). Конвенція та передбачені нею повідомлення і заяви застосовуються лише щодо злочинів, вчинених після того, як вона набуде чинності для заінтересованих договірних держав. У Додатку І передбачено випадки, коли кожна договірна д-ва може зробити заяву про резервування за собою перелічених у ньому прав (напр., не приймати ч. V, в якій регламентується принцип ne bis in idem). У Додатку II йдеться про право будь-якої договірної д-ви заявити, що з причин, які випливають з її конст. права, вона може звернутися з клопотанням про порушення крим. провадження або приймати його лише у випадках, визначених її внутр. зак-вом, а також про можливість шляхом подання заяви визначити у тому, що її стосується, термін «громадянин» за змістом Конвенції. У Додатку III вказано діяння, що їх у зак-ві Франції, ФРН та Італії прирівняно до злочинів.

Літ.: Міжнар. співробітництво України у правовій сфері. 36. міжнар. док-тів. X., 1998.

С. С. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази