Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654
   

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654

- зібрання представників укр. народу, скликане гетьманом Б. Хмельницьким 8(18).І 1654 у м. Переяславі (тепер Переяслав-Хмельницький Київ, обл.) для вирішення питання щодо возз'єднання України з Росією. Цією радою завершилася Нац.-визв. війна укр. народу 1648—54. Переговори гетьмана з рос. цар. урядом про возз'єднання почалися з червня 1649. У 1653 Земський собор схвалив у Москві рішення прийняти Україну «під високу государеву руку», а 23.X (2.XI) 1653 Росія оголосила війну Речі Посполитій. Для проведення наст, переговорів і участі в П. р. 1654 в Україну 9(19).Х 1653 прибуло моск. посольство на чолі з боярином В. Бутурліним. 8(18).І 1654 у Переяславі спочатку відбулася старшин, рада за участю гетьмана, ген. старшини, полковників і сотників. Вона висловилася за возз'єднання України з Росією. Після цього на міській площі відбулася заг. рада. Б. Хмельницький запропонував зібранню «обрати собі пана з чотирьох: бусурманина турецького, поганина кримського, короля польського та православної віри Великої Росії царя східного». Учасники зібрання висловили свою волю вигуками «за царя московського». Усне рішення Переясл. ради було закріплене через 2,5 місяця у Березневих статтях 1654 та кількох цар. грамотах.

Існують різні погляди на результати П. р. 1654 — від крайньо негативних до таких, що визнають її істор. значення.

Літ.: Договор, статьи Козаков с Царем Алексеем Михайловичем 1654 года. В кн.: Источники Малорос, истории, собранные Д. Н. Бантышем-Каменским, ч. 1. М., 1858; Петровський М. Нариси історії України XVII — поч. XVIII століть. X., 1930; Крип'якевич 1. П. Богдан Хмельницький. К., 1954; Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою року 1654. «Дзвін», 1991, № 4; Смо-лій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соці-ально-політ. портрет. К., 1993; Грушевський М. Історія України-Руси, т. 9, ч. 1. К., 1996; Укр. парламентаризм: минуле і сучасне. К., 1999.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази