Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВІТЧИЗНА
   

ВІТЧИЗНА

Батьківщина — країна, територія, що історично належить певному народові, створене цим народом соціально-політ. і соціально-культурне середовище, втілене в д-ві; місцевість, істор. місце виникнення і проживання певної етн. спільноти, а також місце народження конкр. людей, з яким вони ідентифікують своє соціальне буття. Прототипом В., починаючи з найдавніших часів, були кровноспоріднені спільноти (племена), які займали певну територію і мали спільну мову. З втратою племенного характеру кровноспорід. зв'язків В. як со-ціально-психол. феномен ідентифікується з локальним соціальним середовищем (у су-час. розумінні — «мала батьківщина»), якому властиві неповторність природно-геогр. умов, особливостей істор. розвитку, соціально-культур. специфіки (мови, побуту, звичаїв, ментальності і т. ін.). З появою д-ви розуміння В. пов'язується з таким явищем, як державність, а з появою націй — з нац. державністю. У сучас. світі, внаслідок масштабності міграц. процесів і поглиблення соціальної маргіналізації, людина досить часто народжується в одній країні, яку вона впродовж усього життя вважає своєю батьківщиною, а живе, набуває громадянства в іншій, яка фактично є її В. Нац. державність у її сучас. розумінні («нація-держава») об'єднує як титульну націю, так і представників усіх національностей, етн. груп, що населяють ту чи ін. країну, тобто є спільною В. для

усіх гр-н даної д-ви.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази