Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТРІАРХАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
   

ПАТРІАРХАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

[від грец. — батько і — початок, влада] — вчення, що розглядає державу як продукт розвитку сім'ї. Засновниками цієї теорії були давньогрец. мислителі Платон («Держава») та Арістотель («Політика»), які вбачали джерело держ. влади в тих формах люд. відносин, що існували до виникнення д-ви, — в родових союзах. Сім'я як первинна форма організованої спільноти з часом розширялася і розділялася. Але в силу природ, потреби у спілкуванні, а також під впливом економічних умов сім'ї об'єднувалися у племена, союзи племен, народності, пов'язані спільним історичним минулим. Таким чином, держ. влада виникала як результат поступового перетворення влади батька у владу монарха. Арістотель вважав, що д-ва виникла в результаті розширення родового союзу: держ. влада є не що інше, як розвиток і природне продовження влади родоначальника, глави сімейства, яка переходить спочатку у владу родового старійшини, а потім — у держ. владу. Ця теорія мала успіх у д-вах монархічних, у яких і сьогодні зберігаються залишки родового або патріарх, побуту. Монарх — це батько свого народу. Под. думка була поширена в період Середньовіччя і в пізніші часи. При цьому наголошувалося не стільки на праві монарха, скільки на його обов'язку оберігати своїх підданих та опікуватися ними. У 17 ст. англ. мислитель Р. Філмер у кн. «Патріархія, або Захист природного права королів» (1642) вже акцентує увагу не на обов'язках, а на правах монарха, який нібито одержав у спадок усю повноту необмеженої влади від самого Адама.

В Російській імперії у кін. 19 — на початку 20 ст. П. т. п. д. розвивали теоретик народництва ?. К. Михайловський та історик ?. М. Покровський.

П. т. п. д. сприяла становленню у сусп-ві порядку, що досягався у результаті підкорення «волі отця». Але пояснити процес формування усіх, без винятку, держав ця теорія не могла, оскільки не здатна була охопити всю різноманітність варіантів еволюції люд. спільноти.

Літ.: Политика Аристотеля. ?., 1911; Кузнецов К. Идея совр. общества и гос-ва. О., 1919; Кашанина Т. В. Происхождение гос-ва и права. Совр. трактовки и новые подходы. М.. 1999.

В. I. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази