Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА
   

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА

- суб' єкти інформ. діяльності, осн. призначенням яких є надання інформ. послуг. В Україні діють як державні (Державне інформаційне агентство України), так і недержавні І. а., іноземні І. а. або їхні представництва. Діяльність І. а. регулюється Законами України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про інформаційні агентства» (1995), ін. законод. актами, міжнар. договорами в інформ. галузі, ратифікованими Україною, і власними статутами (положеннями), які затверджені засновником (співзасновником) відповідно до чинного зак-ва. Свобода діяльності І. а. гарантується Конституцією України та чинним зак-вом.

Право заснування І. а. належить гр-нам та юрид. особам України. Гр-нам та юрид. особам іноз. держав надано право бути співзасновниками українських І. а. Забороняється створення і діяльність І. а., у статут, фонді яких іноз. інвестицій понад 30 %. І. а. може виступати як засновник (співзасновник) ін. засобів масової інформації, бути автором або власником інформації, видавцем (виробником) продукції, її розповсюджувачем і споживачем.

Статусу юрид. особи І. а. набуває з моменту його держ. реєстрації як суб'єкта інформ. діяльності і у відповідних випадках — також як суб'єкта підприємництва у порядку, встановленому чинним зак-вом. Держ. реєстрації підлягають усі І. а. та представництва іноземних І. а., що засновуються або діють в Україні. Державну реєстрацію І. а. як суб'єкта інформ. діяльності здійснює Державний комітет інформаційної політики України в порядку, встановленому пост. КМ України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» від 17.XI 1997. Держ. реєстрації представництв іноз. І. а. як суб'єктів інформ. діяльності здійснюється після акредитації їхніх кореспондентів у МЗС України. Держ. реєстрації! І. а. як суб'єктів підприєм. діяльності проводиться в порядку, строки та на умовах, встановлених зак-вом про держ. реєстрацію суб'єктів підприємництва. Держ. реєстрація І. а., заснованих за участю гр-н та/або юрид. осіб іноз. держав, здійснюється відповідно до порядку, встановленого зак-вом для держ. реєстрації спільних (за участю іноз. капіталу) підприємств.

Діяльність І. а. припиняється у разі його реорганізації або ліквідації. І. а. вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту вилучення його з держ. реєстру. За кордоном І. а. України діють відповідно до зак-ва країни перебування або за міжнар. договором, укладеним між Україною та певною д-вою.

Т. А. Костецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази