Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow водол-волод arrow ВОДОРОСТІ
   

ВОДОРОСТІ

(Algae) - група (сукупність) відділів (типів) нижчих (сланевих) одноклітинних, багатоклітинних та колоніальних, звичайно автотрофних, хлорофілоносних рослин. Розмір В. від тисячних часток міліметра до кількох десятків метрів. Справжніх листків, стебел та коріння не буває, але у деяких найскладніших форм тіло почленоване на частини, які зовні їх нагадують. В. властиве нестатеве розмноження (вегетативне і власне нестатеве) та статеве розмноження. Нерідко спостерігається зміна форм розвитку (чергування поколінь). Основні типи статевого процесу - гологамія, кон'югація, ізогамія, гетерогамія та оогамія. Відомо понад 35 тис. видів, що належать до відділів: синьо-зелені (Cyanophyta), піро-фітові (Pyrrophyta), золотисті (Chrysophyta), діатомові (Bacilla-riophyta), жовто-зелені (Xanthophyta), бурі (Phaeophyta), червоні (Rhodophyta), криптомонадові (Cryptophyta), евгленові (Euglenophyta), хлоромонадові (Chloromonadophyta), зелені (Chlorophyta, Chlorophycophyta) та харові (Charophyta) водорості. Усі В., за винятком синьо-зелених, належать до евкаріотичних (див. Евкаріоти) організмів; синьо-зелені - до прокаріотичних (див. Прокаріоти), первинноядерних або доядерних. Поширені по всій земній кулі. Зростають переважно в різноманітних континентальних водоймах та морях, але зустрічаються також поза ними (в грунті, на скелях, стовбурах дерев тощо). Деякі В. є автотрофним компонентом лишайників. В. відіграють значну роль у житті водойм (зокрема, для живлення багатьох водяних тварин) та в процесі ґрунтоутворення, належать до геологічних факторів. Масовий розвиток у водоймах деяких форм водоростей призводить до т. з. "цвітіння" води. Водорості беруть участь у процесах біологічного самоочищення водойм. Є їстівні (наприклад, ламінарія - морська капуста), токсичні, азотфіксуючі форми. Морські В. використовують як добриво, корм для худоби, сировину для добування калійних солей, йоду, агару та ін. Деякі культивують. Останнім часом велику увагу приділяють масовому культивуванню одноклітинних В. (насамперед хлорели) з метою їх використання як компонента замкнених екологічних систем життєзабезпечення (що має значення для космічних польотів), а також з метою пошуку ефективних шляхів використання їх у с. г., дослідження можливості введення процесу фотосинтезу у промислове виробництво та ін. Іл. див. на окремому аркуші, с. 352-353.

Літ.: Визначник прісноводних водоростей Української PCP, в. і (ч. 2), 2-5, 11. К., 1938 - 77; Определитель пресноводных водорослей СССР, в. 1-8. M. -Л., 1951 - 62; Топачевський О. В., Макаревич М. Ф. Короткий визначник прісноводних водоростей УРСР. К., 1955; Александрова А. Д. Определитель зелёных, бурых и красных водорослей южных морей СССР. М.-Л., 1967; ВозжинскаяВ. Б. [та ін.]. Промысловые водоросли СССР. Справочник. М., 1971; Асаул 3. I. Визначник євіленових водоростей Української PCP. К., 1975; Кондратьева H. В., Коваленко О. В. Краткий определитель видов токсических сине-зелёных водорослей. К., 1975; Голлербах M. М. [та ін.]. Водоросли. Лишайники. В кн.: Жизнь растений, т. 3. М., 1977; Седова Т. В. Основы цитологии водорослей. Л., 1977; Голлербах M. М., Красавина Л. К. Водоросли. Сводный указатель к отечественным библиографиям по водорослям за 1737 - 1960 гг. Л., 1971.

Н. В. Кондратьєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази