Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ніз-новак arrow НІКЕЛЮ СПОЛУКИ
   

НІКЕЛЮ СПОЛУКИ

— хімічні сполуки, до складу яких входить нікель переважно в ступені окислення + 2. Відомі також Н. с. зі ступенем окислення +3, рідше +4, + 1 і 0. Найпоширеніші Н. с.— оксиди, гідроксиди, сульфіди, галогеніди тощо. Моноксид нікелю NіО — зеленкуваті кристали, нерозчинні у воді, розчиняються у к-тах. Утворюється при нагріванні гідроксиду, карбонату, оксалату, нітрату нікелю. Застосовують як каталізатор, у керамічній пром-сті, для виготовлення фарб і емалей, як напівпровідниковий матеріал тощо. Гідроксид нікелю Ni(ОН)2 — світло-зеленого кольору, осаджується з розчинів нікелевих солей гідроксидами лужних металів; розчиняється у к-тах, аміаку. Застосовують для виготовлення лужних акумуляторів. Сульфід нікелю NiS — чорного кольору, осаджується з розчинів солей сульфід-іонами; служить пром. каталізатором в органічному синтезі. Галогеніди нікелю NiF2, NiСl2, NiВr2, Nil2 — розчинні у воді; використовуються як каталізатори. Сульфат нікелю кристалізується з розчинів у вигляді смарагдово-зелених кристалів NiSO4 ∙ 7Н2O (нікелевий купорос) і синьо-зеленого NiSO4; застосовуються як каталізатори, для нікелювання, для виготовлення акумуляторів та ін. Інші бінарні сполуки одержують безпосередньо взаємодією нікелю з неметалами (Н, С, Р, N. В тощо). Для нікелю характерні реакції комплексоутворення. При цьому Ni (II) утворює координаційні сполуки переважно з координаційними числами 4, 5, 6, напр. [Ni (NН3)б] Вr2. Координаційні сполуки нікелю з диметилгліоксимом використовують для аналітичного визначення нікелю. При дії СО на тонкоподрібнений порошок нікелю утворюється карбоніл нікелю Ni (СО)4, термічною дисоціацією якого одержують найбільш чистий нікель.

С В. Волков.

 

Схожі за змістом слова та фрази