Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
   

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

— в СРСР угода між трудящим і підприємством (установою, організацією), за якою трудящий зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою з підляганням внутр. трудовому розпорядкові, а підприємство — сплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Т. д. є правовою формою реалізації конституційного права на працю. З укладенням Т. д. виникають конкретні трудові правовідносини між даною особою і конкретним підприємством, установою, орг-цією. Законодавство про працю встановлює гарантії виконання Т. д. (див. Гарантії та компенсації трудові). Осн. положення Т. д. регулюються розділом 3 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю і кодексами про працю республік (в УРСР — гл. З КЗпП УРСР). Зміст Т. д. становлять умови, передбачені законодавством про працю чи колективним договором (напр., тривалість робочого часу, часу відпочинку) або вироблені самими сторонами. Ці умови можуть бути основними (про місце роботи, вид роботи, трудові функції тощо) і додатковими (умови випробування при прийнятті на роботу, про суміщення професій, навчання ін. професії на підприємстві тощо). Т. д. укладаються на невизначений строк, на визначений строк (не більш як 3 роки), на час виконання певної роботи. Т. д. може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі; остання обов'язкова: при орг. наборі робітників і службовців, при укладенні Т. д. про роботу в районах Крайньої Півночі та в місцевостях, які прирівнюються до них. тощо. Укладення Т. д. оформляється наказом або розпорядженням керівника підприємства, установи, орг-ції про зарахування працівника на роботу. Однак цей договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника було допущено до роботи. Адміністрація не має права вимагати від робітника чи службовця виконання роботи, не обумовленої Т. д. Див. також Звільнення з роботи.

О. І. Процевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази