Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
   

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

- нормат. акт, яким регулюється єдиний порядок дорож. руху на території України. Розроблені на основі Міжнар. конвенції про дорожній рух 1968 та Закону України «Про дорожній рух» (1993) і затверджені КМ України 10.Х 2001. Є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами дорож. руху в Україні. Зміст П. д. р. становлять норми трьох груп: норми, що встановлюють права і обов'язки учасників дорож. руху; норми, що містять вимоги до тех. стану та обладнання трансп. засобів, номерних, розпізнавальних знаків, написів і позначень; норми, що стосуються організації та регулювання дорож. руху. Учасник дорожнього руху — це особа, яка бере участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин. Погонич тварин, який веде їх за повід, прирівнюється до водія. Правила встановлюють обов'язки та права окремо водіїв, пішоходів і пасажирів. Додатково встановлено вимоги до водіїв мопедів і велосипедів, до осіб, які керують гужовим тр-том, і погоничів тварин. Передбачено порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування транспортних засобів і пішоходів, вибір швидкості руху і дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохід, переходів і залізнич. переїздів, зупинок трансп. засобів заг. користування, користування зовн. світловими приладами, правила пересування пішоходів, проїзду велосипедистів тощо.

Важливе значення для забезпечення єдиного порядку організації дорож. руху і його безпеки мають норми, що містять вимоги до тех. стану і обладнання трансп. засобів, номерних, розпізнавальних знаків, написів і позначень. Відповідно до них технічний стан і обладнання трансп. засобів повинні відповідати вимогам безпеки дорож. руху та охорони навкол. середовища, а також правил тех. експлуатації, інструкцій підприємств-виготовлювачів та ін. нормат.-тех. документації. Норми цієї ж групи встановлюють вимоги до номерних, розпізнавальних знаків, написів і позначень. Організація і регулювання дорож. руху здійснюються за допомогою дорожніх знаків, дорож. розмітки, дорож. обладнання, світлофорів, а також регулювальниками. Регулювальником є працівник міліції, військ, інспекції, безпеки дорож. руху, дорож. -експлуатац. служби, черговий на залізнич. переїзді, поромній переправі, який має відповідне посвідчення та екіпіровку (формен. одяг або розпізнавальний знак — нарукавну пов'язку, жезл, диск з черв, сигналом або світлоповертачем, черв, ліхтар або прапорець) і регулює дорож. рух. За юрид. силою засоби регулювання дорож. руху неоднакові. П. д. р. встановлюють, що тимчас. дорожні знаки на переносних пристроях або дорож. обладнанні, виконані на жовтому тлі, мають перевагу перед пост, дорож. знаками і дорож. розміткою, а сигнали регулювальника — перед сигналами світлофорів, вимогами дорож. знаків та дорож. розмітки і є обов'язковими для виконання. Важливі функції у сфері організації дорожнього руху виконують органи Державної автомобільної інспекції (ДАІ). Відповідно до П. д. р. ними узгоджуються: а) розміщення в смугах відведення автомоб. доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штуч. спорудах кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торг, пунктів, а також на прилеглих територіях, у будинках, спорудах — адм. приміщень підприємств, установ та організацій, місць торгівлі та надання послуг; б) маршрути та перелік доріг, на яких може проводитися навчання водінню трансп. засобами; в) умови та порядок руху колон у складі понад 5 механ. трансп. засобів; г) правила, умови, режими та маршрути перевезення небезпеч. вантажів; оснащення, обладнання та стан трансп. засобів, які для цього використовуються; умови супроводження та прикриття руху великогабаритних, великовагових трансп. засобів та з небезпеч. вантажами або із незнешкодженою тарою з-під них; д) рух трансп. засобів з вантажем або без нього, розміри якого перевищують хоча б один з параметрів, наведених у П. д. р.; е) порядок буксирування двох і більше трансп. засобів; є) технічні вимоги, конструкція та встановлення на трансп. засобах спец, звукових і світлових сигнал, пристроїв (типу «Сирена», проблисковий маячок тощо), світлових покажчиків і розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також розміщення реклами і нанесення білих смуг під нахилом на зовн. бокових поверхнях трансп. засобів; ж) переобладнання трансп. засобів. З органами ДАІ узгоджуються також ін. питання забезпечення безпеки дорож. руху, передбачені законод. актами. П. д. р. наділяють працівників ДАІ контрольними повноваженнями щодо тех. стану трансп. засобу, їх знання і виконання водієм. Так, на вимогу працівника ДАІ водій повинен зупинитися з додержанням правил зупинки, передати для перевірки відповідні док-ти, дати можливість перевірити тех. стан, номери агрегатів і комплектність трансп. засобу, оглянути трансп. засіб за наявності на те законних підстав, пройти в установленому порядку мед. огляд для визначення стану алк. сп'яніння, впливу наркот. чи токсичних речовин. Згідно з рішенням відповідної посад, особи ДАІ водій зобов'язаний пройти позачерговий мед. огляд для визначення здатності безпечно керувати трансп. засобом і перевірку знання П. д. р. та навичок водіння. За порушення П. д. р. передбачено крим. і адм. відповідальність. Крим, відповідальність настає, якщо порушення конкретного правила спричинило смерть потерпілого, тяжке тілесне ушкодження, серед, тяжкості тілесне ушкодження, ін. тяжкі наслідки (ст. 286— 288, 291 КК України). їй підлягають: а) особи, що керують трансп. засобами; б) пішоходи і пасажири; в) водії мопедів і велосипедів; г) особи, які керують гужовим транспортом, погоничі тварин. Адміністративна відповідальність за порушення П. д. р. настає, якщо ці порушення, відповідно до закону, за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Див. також Дорожньо-транспортна пригода.

В. К. Колпаков.

 

Схожі за змістом слова та фрази