Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУРОРТ
   

КУРОРТ

(нім. Kurort, від Kur — лікування і Ort — місцевість) — освоєна природна територія на землях оздоровч. призначення, що має природні лік. ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі і споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, мед. реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні. Правовий статус К. регулюється Законом України «Про курорти» (2000). За характером природ, лік. ресурсів усі К. України поділяються на К. державного і К. місцевого значення. До перших належать природні території, які мають особливо цінні та унікальні природні лік. ресурси і використовуються з метою лікування, мед. реабілітації та профілактики захворювань. До К. місц. значення відносять території, які мають загальнопоширені природні лік. ресурси і використовуються з метою лікування, мед. реабілітації та профілактики захворювань. Рішення про оголошення природ, територій курортними територіями держ. значення приймає BP України за поданням KM України. Рішення про оголошення природ, територій курортними територіями місц. значення приймає BP АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради за поданням відповідно РМ АР Крим, обласних, Київ, і Севастоп. міських держ. адміністрацій.

Забудова К. здійснюється у відповідності із затвердженими у встановленому порядку генеральними планами К., ін. містобудівною документацією. Організація лікування на К. спрямована на забезпечення гр-н природ, лік. ресурсами і здійснюється у відповідності з науково обгрунтованими методиками, які розробляються для кожного виду (типу) природ, лік. ресурсів і затверджуються центр, органом викон. влади по охороні здоров'я. Направлення хворих на лікування до санаторно-курортних установ, незалежно від форм їх власності і відомчого підпорядкування, проводиться відповідно до мед. висновків.

З метою санітарної охорони К. у його межах встановлюється округ санітарної (гірсько-санітарної) охорони. Законом також передбачено ведення моніторингу і держ. кадастру природ, територій К. України.

Управління у сфері діяльності К. здійснюють КМ України, спеціатьно уповноважений центр, орган викон. влади з питань діяльності К., РМ АР Крим, обласні, Київ, і Севастоп. міські держ. адміністрації, ін. органи викон. влади та органи місц. самоврядування. Особи, винні у порушенні вимог зак-ва про курорти, притягаються до цив. адм. чи крим. відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази