Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
   

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ

— соціально-політичний переворот у житті колоніальних, напівколоніальних і залежних від імперіалізму країн, спрямований на знищення іноземного панування й завоювання нац. незалежності, ліквідацію нац.-колоніального гноблення та експлуатації, створення суверенних національних держав. Н.-в. р.— найвищий прояв національно-визвольного руху народів колоніальних і залежних країн, активний фактор антиімперіалістичної боротьби. Гол. рушійними силами Н.-в. р. сучас. епохи є робітн. клас і селянство (найчисленніша частина населення колоніальних і залежних країн). Важливу роль у Н.-в. р. відіграють середні верстви — дрібна буржуазія, патріотично настроєні інтелігенція та офіцерство. На окремих етапах в Н.-в. р. бере участь середня і велика нац. буржуазія, яка, проте, в силу своєї класової природи не йде на глибокі соціально-екон. перетворення, а в разі загрози її інтересам вступає у зговір з імперіалізмом. Нерівномірність розвитку капіталізму зумовила різночасність виникнення нац. рухів і розгортання Н.-в. р. у різних районах світу. В країнах Зх. Європи, Пн. Америки Н.-в. р. відбувалися гол. чин. у 18—19 ст. Епоху Н.-в. р. у колоніальних і залежних країнах в умовах імперіалізму відкрила Велика Жовтнева соціалістична революція. В результаті розгрому в другій світовій війні 1939—45 нім. фашизму та япон. мілітаризму при вирішальній ролі СРСР і утворення світової системи соціалізму Н.-в. р. вступили в новий етап розвитку. В 50—60-х рр. посилився розпад колоніальної системи імперіалізму. В 1974—75 ліквідовано останню колоніальну імперію — португальську. Добившись нац. і політ. незалежності, народи країн, що визволилися, перейшли до боротьби за екон. незалежність від міжнар. капіталу, за загальнодемократичні перетворення. Цей процес на сучас. етапі в ряді країн характеризується боротьбою трудящих за не-капіталістичний розвиток, за створення передумов для переходу до соціалістичних перетворень. Міжнар. імперіалізм, проводячи політику неоколоніалізму, подає всебічну підтримку місц. контрреволюції в країнах, що визволилися, не зупиняючись перед втручанням у внутр. справи цих д-в, перед відкритою агресією. Н.-в. р. всім своїм змістом спрямовані проти капіталістичної системи і об'єктивно є складовою частиною світового революційного процесу.

А. В. Кудрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази