Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІВДЕННЕ ТОВАРИСТВО
   

ПІВДЕННЕ ТОВАРИСТВО

- таємна організація революціонерів — декабристів, утворена в березні 1821 в Україні на базі Тульчинської управи «Союзу благоденства» (м. Тульчин, тепер Вінн. обл.). На чолі П. т. стояла Директорія у складі П. І. Пестеля, О. П. Юшневського та М. М. Муравйова. Члени т-ва поділялися на 3 розряди за ступенем інформованості про мету й завдання організації та правами на розширення його складу. Впродовж 1822—25 щорічно на поч. календ, року (під час Контрактового ярмарку) в Києві проводилися з'їзди П. т., на яких обговорювалися орг. та програмні питання. 1823 на з'їзді було оформлено поділ П. т. на Тульчинську (очолював П. І. Пестель, згодом О. П. Барятинський), Кам'янську (її керівники — В. Л. Давидов та С. Г. Волконський) і Васильківську (на чолі з С. І. Муравйовим-Апостолом і М. П. Бестужевим-Рюміним) управи (філії) та ухвалено осн. положення конст. проекту П. І. Пестеля «Руська правда». Члени П. т. виступ али за встановлення республіки, скасування кріпосного права з передачею землі селянам, запровадження осн. громадян, свобод, рівності всіх перед законом, виб. права для чоловіків без майнового та осв. цензу. Після перевороту і знищення цар. сім'ї влада мала перейти до Тимчасового верх, правління, яке повинне було протягом кількох років запровадити новий держ. устрій. П. т. мало свою філію у Петербурзі, підтримувало тісні зв'язки з Північним товариством, прагнучи до злиття з ним. На 1826 після кількох спільних нарад обидва т-ва запланували скликати об'єднавчий з'їзд. 1825 досягнуто угоди П. т. з Польс. патріотичним т-вом про спільний виступ. У вересні 1825 до П. т. прилучилося Товариство об'єднаних слов'ян. Спільний виступ було намічено розпочати влітку 1826. Чутки про розкриття урядом таєм. орг-ції та смерть рос. імп. Олександра І прискорили строки виступу, який було призначено на 1(13).І 1826. Однак 13(25).ХІІ 1825 було заарештовано керівників П. т., а повстання у Петербурзі 14(26).XII 1825 та повстання Черніг. полку [29.ХІІ 1825 (10.1 1826) - 3(15).І 1826] були розгромлені. Внаслідок цих траг. Подій П. т. припинило своє існування.

Літ.: Восстание декабристов. Мат-лы. Док-ты, т. 1 — 18. М.—Ленинград, 1925—86; Рух декабристів на Україні. X., 1926; Повстання декабристів на Україні. К., 1926; Декабристи на Україні. 36. праць комісії для дослідів громад, течій на Україні, т. 1-2. К., 1926—30; Очерки из истории движения декабристов. М., 1954; Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 1—2. М., 1955; Декабристи на Україні. К., 1975; Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази