Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСНОВНІ ФОНДИ
   

ОСНОВНІ ФОНДИ

- сукупність матеріально-речових цінностей, засобів праці, що використовуються у процесі в-ва матеріальних благ та в невироб. сфері протягом тривалого часу і поступово, в міру зношування (амортизації), втрачають частинами свою вартість, зберігаючи при цьому натуральну форму. О. ф. є основою національного багатства, відображають рівень розвитку продуктив. сил сусп-ва. Залежно від сфер (галузей) використання О. ф. поділяються на виробничі й невиробничі. Чинним зак-вом України до виробничих О. ф. віднесено такі види засобів праці: земля, вироб. споруди, силові й роб. машини, механізми та обладнання, трансп. засоби, вимірювальні й регулювальні прилади, пристрої та лабораторні інструменти, вироб. і госп. інвентар (що використовується понад рік), роб. і продуктивна худоба, багаторічні насадження та ін. До невиробничих О. ф. належать: будинки і споруди, устаткування і трансп. засоби установ та організацій житл.-комунал. г-ва, культур.-побут, обслуговування населення, охорони здоров'я, освіти, науки, мист-ва, управління та оборони тощо. Існує також класифікація О. ф. за галузями нац. г-ва, а в кожній галузі — за видами (групами і підгрупами). Екон.-прав. зміст О. ф. полягає у тому, що у вироб. процесі вони виступають не лише як сукупність відповід. засобів праці, а й як носії вартості. Тому в зак-ві та практиці стат. і бух. обліку, планування і прогнозування відтворення О. ф. використовуються натур, і грош. показники. Зокрема, натур, показники у вигляді конкр. засобів праці необхідні для визначення тех. складу, розрахунків вироб. потужностей, складання балансу обладнання тощо. Грош. оцінка О. ф. використовується для обліку їх динаміки, планування і прогнозування розширеного відтворення в-ва, встановлення ступеня зношування фондів, вирахування амортизації (див., напр., Концепцію амортизаційної політики, схвалену Президентом України 7.1 II 2001), розрахунку собівартості продукції і рентабельності в-ва, здійснення госпрозрахунку та ін. О. ф. у грош. виразі зазвичай іменують терміном «основні засоби», який найчастіше застосовується у зак-ві про бух. облік і фін. звітність; в ін. випадках використовується термін «основні фонди» (див., напр., ст. 10 Закону «Про підприємства в Україні» 1991).

Див. також Оборотні засоби.

Літ.: Собчак А. А. Прав, регулирование хоз. деятельности. Ленинград, 1981; Селезнев В. В. Основы рыноч. экономики Украины. К., 1999; Економіка підприємства. К., 2001.

В. П. Нагребельний

 

Схожі за змістом слова та фрази