Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
   

НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

— одна із заг. умов досудового слідства, згідно з якою досуд. слідство є лише частково гласним. Відповідно до ст. 121 КПК України, його дані можуть бути оголошені тільки з дозволу особи, яка проводить розслідування, або прокурора, і тільки в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. До таких даних належать усі одержані під час розслідування відомості: показання свідків, показання потерпілих, показання підозрюваних, показання обвинувачених, результати очних ставок, обшуків, виїмок, впізнання, відтворення обстановки та обставин події тощо. Наявність у крим.-процес, законі цієї заборони спричинена тим, що передчасне розголошення даних розслідування, тобто повідомлення цих даних третім особам в усній бесіді, публіч. виступі, листі, в пресі або ін. способом, може скомпрометувати людину, негативно вплинути на розкриття злочину і викриття осіб, винних у його вчиненні, адже обізнаність окр. заінтересованих осіб чи злочин, угруповань у тому, як іде розслідування, які конкретно слідчі та ін. процес, дії будуть виконуватися, дасть їм змогу активно протидіяти зусиллям слідчого та органу дізнання, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення док-тів, реч. доказів, переховування викраденого майна, залякування і навіть знищення осіб, які можуть бути свідками чи потерпілими в крим. справі, створення умов для ухиляння осіб, причетних до вчинення злочину, від розслідування тощо. Тому ст. 121 КПК дозволяє особі, яка проводить розслідування, у необхід. випадках попередити свідка, потерпілого, цив. позивача, цив. відповідача, захисника, експерта, понятих, спеціаліста, перекладача, а також ін. осіб, присутніх при провадженні слідчих дій, про обов'язок не розголошувати даних досуд. слідства або дізнання. Винні в цьому несуть крим. відповідальність за ст. 387 КК України. Попередження про Н. д. д. с. слідчий фіксує в протоколі певної слідчої дії, результати якої він забороняє розголошувати, або в окр. протоколі чи ін. док-ті.

Частина 2 ст. 387 КК передбачає ще більш сувору відповідальність за розголошення даних досуд. слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, операт.-розшук, органу незалежно від того, чи брала ця особа безпосередню участь у досуд. слідстві або дізнанні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність.

Літ.: Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999; Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К, 1999; Наук.-практ. коментар Крим, кодексу України. К., 2002.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази