Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВТОНОМІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНА
   

АВТОНОМІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНА

- форма децентралізації держ. влади в унітарній д-ві на рівні її адм.-тер. одиниці, яка характеризується істор., геогр., екон., нац.-побутови-ми та ін. особливостями. Виникає не внаслідок акта самовизначення її населення, а надається д-вою. Воля населення того чи того регіону до автономії, матеріалізована у певній об'єкт, формі (скажімо, місц. референдумом), може лише враховуватися д-вою, але жодних правових наслідків не має. Автономізація областей та ін. регіонів не порушує унітарної суті країни, не перетворює її на федерацію, хоч і відкриває простір широкій ініціативі, активній участі регіонів у здійсненні внутр. політики держави, сприяє найоптимальнішому поєднанню загальнодерж. та місцевих інтересів. На відміну від суб'єктів федерації, автономні тер. утворення хоч і мають власні органи законод. та виконавчої влади, законодавство і деякі ін. формальні ознаки державності (символіку, внутр. громадянство тощо), проте державами чи держ.-тер. утвореннями вважатися не можуть — адже визначальною рисою будь-якої д-ви є наявність держ. суверенітету. Як свідчить світ, досвід, оптим. формою А. т. є не автономна республіка, а автономні область, округ, раЙОН ТОЩО. M. І. Корнієнко.

 

Схожі за змістом слова та фрази