Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАГЛЯДНА ІНСТАНЦІЯ
   

НАГЛЯДНА ІНСТАНЦІЯ

- в Україні (до 21. VI 2001) суд, що розглядав у порядку нагляду справи за протестами на рішення, вироки, ухвали і постанови суду, які набули законної сили. Запроваджена пост. ВУЦВК 28.У 1921. Предметом перегляду в порядку нагляду могли бути будь-які суд. рішення, що набували закон, сили, винесені як суддею одноособово, так і судом колегіально в стадії віддання до суду, суд. розгляду чи касац. провадження, а також ухвали і постанови, винесені нижчестоящим судом Н. і. Не підлягали перегляду в порядку нагляду тільки постанови Пленуму ВС України — найвищої суд.-нагляд. інстан ції та Пленуму Вищого арбітраж, суду України. Цив. та крим. справи в порядку нагляду розглядали:

1. Президії ВС АР Крим, обласних, Київ, та Севастопольського міських судів — за протестами Голови ВС України, Ген. прокурора України та їх заступників, голови ВС АР Крим, голів обласних, Київ, і Севастопольського міських судів та їх заступників, прокурорів АР Крим, областей, міст Києва, Севастополя, заступників цих прокурорів — на рішення, вироки й ухвали районних (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів, на постанови суддів та касац. ухвали ВС АР Крим, обл. судів, Київ., Севастопольського міських судів.

2. Військ, суд регіону, ВМС України — за протестами Голови ВС України, Ген. прокурора України, їх заступників, голови військ, суду регіону, ВМС, військ, прокурора (на правах прокурора області) — на рішення, вироки, ухвали і постанови військ, судів гарнізонів.

3. Суд. колегії у крим. і цив. справах, військ, колегія ВС України — за протестами Голови ВС України, Ген. прокурора України, їх заступників — відповідно на рішення, вироки й ухвали районних (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів, ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастопольського міських судів, міжобл. суду, військ, судів гарнізонів, регіонів, ВМС, а також на постанови президій ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастопольського міських судів та постанови судців. 4. Пленум ВС України — за протестами Голови ВС України, Ген. прокурора України, їх заступників — на рішення, вироки й ухвали суд. колегій у крим. і цив. справах та військ, колегії ВС України і на постанови суддів цього ж суду. В Н. і. справи розглядали президія ВС АР Крим, президії обласних, Київ, і Севастопольського міських судів, військ, суд регіону, ВМС — не пізніше 20 днів, а суд. колегії у крим. і цив. справах, військ, колегія ВС України — не пізніше одного місяця з дня надходження справи з протестом. У суд. засіданні брав участь прокурор, який підтримував внесений ним чи вищестоящим прокурором протест або висловлював свої міркування у справі, що розглядалася за протестом голови суду чи заст. голови суду. У необхід. випадках суд міг запросити для дачі пояснень засудженого або виправданого, його захисників, закон, представника неповнолітнього, потерпілого та його представника, цив. позивача, цив. відповідача та їх представників. У цив. процесі сторони та ін. особи, які брали участь у справі, мали право подати письм. пояснення на протест. їх неявка не перешкоджала розгляду справи в Н. і. В результаті розгляду справи в порядку нагляду суд Н. і. мав право: 1) залишити рішення, вирок, ухвалу чи постанову без зміни, а протест без задоволення; 2) скасувати рішення, вирок, ухвалу чи постанову і закрити справу або передати її на нове розслідування чи новий розгляд до суду першої інстанції; 3) скасувати касац. ухвалу, а також наст, судові ухвали та постанови, якщо їх було винесено, і передати справу на новий касац. розгляд; 4) скасувати ухвалу і постанову, винесені в порядку нагляду, і залишити в силі із зміною або без зміни рішення, вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції чи касац. ухвалу; 5) внести зміни до рішення, вироку, ухвали або постанови суду; в цив. справах також міг постановити нове рішення, не передаючи справу на новий розгляд, якщо по справі не вимагалося збирання або дод. перевірки доказів або якщо обставини справи встановлено судом першої шстанції повно і правильно, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального права.

При розгляді справи в Н. і. суд не був зв'язаний доводами протесту і перевіряв законність та обгрунтованість рішень (вироку, ухвали, постанови) в повному обсязі як за наявними у справі, так і за додатково поданими матеріалами на всіх осіб, у т. ч. тих, стосовно яких протест не було принесено.

Н. і. могла пом'якшити призначене засудженому покарання або застосувати закон про менш тяжкий злочин, але не мала права посилити покарання. Вона також не могла застосувати закон про більш тяжкий злочин. Якщо у справі було засуджено або виправдано кількох осіб, суд не мав права скасувати вирок, ухвалу чи постанову з метою погіршення становища тих виправданих або засуджених, щодо яких не принесено протесту. Визнавши неправильним виправдання підсудного чи закриття справи в суді першої інстанції або призначення засудженому покарання, яке за своєю м'якістю не відповідає вчиненому, суд міг скасувати вирок чи ухвалу і направити справу на новий розгляд, відповідно, до суду першої інстанції або касац. інстанції. Якщо безпідставне закриття справи або незаконне пом'якшення покарання засудженому було допущене при розгляді справи в порядку нагляду, вища Н. і. могла скасувати ухвалу чи постанову нижчої інстанції і залишити в силі із зміною або без зміни вирок суду і касац. ухвалу.

Перегляд обвинувального вироку, ухвали і постанови суду в Н. і. у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин, через м'якість покарання або з ін. підстав, що тягли за собою погіршення становища засудженого, а також виправдувального вироку або ухвали чи постанови суду про закриття справи допускався лише протягом року після набуття ними закон, сили. Вказівки суду, який розглядав справу в порядку нагляду, були обов'язковими при дод. розслідуванні й повтор, розгляді справи судом. В арбітраж, процесі законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови могли бути перевірені в порядку нагляду за заявою сторони, за протестом прокурора чи його заступника, а також з ініціативи самого арбітраж, суду. Рішення та ухвала арбітраж, суду АР Крим, арбітражного суду області та міст Києва і Севастополя перевірялися у порядку нагляду головою чи заст. голови відповідного арбітраж, суду, який розглянув справу. Суд. колегія Вищого арбітраж, суду України перевіряла в порядку нагляду: рішення та ухвалу стосовно спору, який було вирішено у Вищому арбітраж, суді України; рішення та ухвалу, прийняті головою арбітраж, суду АР Крим, головою арбітраж, суду області та міст Києва і Севастополя; постанову, прийняту головою арбітраж, суду АР Крим чи його заступником, головою арбітраж, суду області й міст Києва та Севастополя чи його заступником. У необхід. випадках для дачі пояснень на засіданні суд. колегії могли бути запрошені представники сторін.

Президія Вищого арбітраж, суду України перевіряла в порядку нагляду постанову, прийняту суд. колегією цього суду з госп. спору за протестом Голови Вищого арбітраж, суду України, Ген. прокурора України чи їх заступників, а також рішення та ухвалу, прийняті Головою Вищого арбітраж, суду України або в засіданні під його головуванням за заявою сторони у справі. Пленум Вищого арбітраж, суду України перевіряв у порядку нагляду постанову, прийняту президією цього суду за протестом Голови Вищого арбітраж, суду України, Ген. прокурора України. Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подавалася стороною і протест прокурора приносився не пізніше двох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснювалася не пізніше двох місяців з дня надходження до арбітраж, суду заяви або протесту. У виняткових випадках голова арбітраж, суду чи його заступник мали право продовжити строк перевірки рішення, ухвали, постанови. Рішення, ухвала, постанова арбітраж, суду могли бути перевірені в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття. За результатами перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду арбітраж, суд мав право: залишити рішення, ухвалу, постанову без зміни; змінити рішення, ухвалу, постанову; скасувати рішення, ухвалу, постанову і прийняти нове рішення або передати справу на новий розгляд, або припинити провадження у справі, або залишити позов без розгляду. Вказівки, що містилися у постанові про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду, були обов'язковими для арбітраж, суду при новому розгляді справи. Законами «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"», «Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд України"», «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», «Про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу України» (всі — 2001) Н. і.

ліквідовано.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази