Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕНГЕЛЬС
   

ЕНГЕЛЬС

(Engels) Фрідріх (28.XI 1820, м. Бармен, тепер Вупперталь — 5.VIII 1895, Лондон) — нім. мислитель, один з основоположників марксизму. Навч. у гімназії, слухав

Енгельс Фрідріх - leksika.com.ua

лекції у Берл. ун-ті. Був службовцем торг, фірм у Бремені й Манчестері, працював у пресі, зокрема в «Рейнській газеті», гол. редактором якої був К. Маркс. Займався рев. діяльністю. З 1870 — в Лондоні: був членом Ген. ради І Інтернаціоналу.

Осн. праці: «Нариси до критики політичної економії» (1844), «Святе сімейство» (у співавт. з К. Марксом, 1845), «Становище робітничого класу в Англії» (1845), «Німецька ідеологія» (у співавт. з К. Марксом, 1846), «Маніфест Комуністичної партії» (у співавт. з К. Марксом, 1848), «Революція і контрреволюція у Німеччині» (у співавт. з К. Марксом, 1852), «Анти-Дюринг» (1878), «Діалектика природи» (1882), «Походження сім'ї, приватної власності і держави» (1884), «Люд-віг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії» (1886).

Особистим внеском Е. у розвиток марксизму є: 1) гостра критика тогочасної нім., англ., франц. дійсності, філос.-правових поглядів Ф. В. Шеллінга, молодогегельянців, «німецьких істинних соціалістів», прудоністів, бакунін-ців, опортуністів, ревізіоністів, лассальянців, посибілістів, тред-юніоністів; 2) узагальнення досвіду класової боротьби пролетаріату, відстоювання інтересів і провідної ролі у рев. змінах роб. класу; 3) викриття суперечностей капіталіст, ладу, налагодження зв'язків роб. орг-цій різних країн; створення Союзу комуністів і проекту його програми «Принципи комунізму»; 4) розробка воєнних і приро-дозн. проблем, учення про закони і категорії діалектики; пріоритетне викладення основ істор. матеріалізму; завершення (зокрема «Капіталу») і видання ряду праць К. Маркса; 5) обгрунтування власної позиції щодо походження д-ви і права, поглядів на д-ву як відчужений від сусп-ва феномен для на-сильн. реалізації, пролетаріатом своїх ідей, своєї демократії, після чого д-ва перестане існувати; 6) формулювання осн. питання філософії: «Що первинне — мислення чи буття»; 7) спрямування перших кроків II Інтернаціоналу; 8) розвиток концептуальних проблем заг. міжнар. становища тощо. Наприкінці 80-х — у 1-й пол. 90-х рр. 19 ст. Е. почав виявляти активність щодо деякої модернізації марксистської школи. Він особисто зустрічався з М. І. Зібером, С. А. Лодолинським, І. Ф. Фесенком та ін. укр. мислителями, високо оцінював укр. визв. рух. У 2-й пол. 19 — на поч. 20 ст. найвідомішими в Україні працями Е. стали «Маніфест Комуністичної партії» та «Анти-Дюринг», особливо після їх перекладу укр. мовою ?. І. Зібером, Лесею Українкою та І. Я. Франком. Пізніше в Україні були видані укр. мовою майже всі осн. твори Е.

Те.: Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 1-50. К., 1968-85. Літ.: Фридрих Энгельс. ?., 1977; Франко 1. Що таке поступ? В кн.: Франко 1. Повне зібр. тв., т. 45. К., 1986; Мироненко О. М. Права і свободи людини у політ, і правових вченнях мислителів Німеччини. К., 1995; Мироненко О. М. Маркс, Енгельс і марксизм. В кн.: Світова та вітчизн. етнодержавницька думка. К., 1997.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази