Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СХОЛАСТИКА
   

СХОЛАСТИКА

(від грец. — шкільний, школа) — середньовічна «шкільна філософія», представники якої — схоласти — прагнули раціонально обгрунтувати і систематизувати христ. віровчення. Для цього вони використовували ідеї антич. філософії. Історично С. поділяється на кілька періодів: рання С. (11-12 ст.), яка розвивалася під впливом неоплатонізму (Еріугена, Ансельм Кентерберійський); зріла С. (12—13 ст.), яка базувалася на христ. арістотелізмі (Фома Аквінський) і аверроїзмі (Сігер Брабантський); пізня С. (13—14 ст.), прихильники якої виступали проти томізму (Скот Дуне), протиставляючи йому теорію подвійної істини. В епоху Відродження С. втратила своє домінуюче становище в ідеології. Але в 19 ст. почалася певна реанімація С, яка в наш час об'єднує різні школи катол. філософії.

С. як консерват. світосприйняття спиралася на обмежений антич. матеріал і слугувала насамперед справі обгрунтування реліг. світогляду та христ. богослов'я. Вона розглядала філософію як служницю теології, релігії. Усі науки в Середні віки тією чи іншою мірою були галузями богослов'я. Найважливішим дух. джерелом таких ключових понять, як справедливість, право, зак-во та ін., виступала Біблія. Схоласт, богослов'я символічне. Його осн. положення закодовані в сукупності певних символів, мають свій особливий лексикон, який становлять парні категорії, що відображають ту дуалістичну структуру буття, якою вона уявляється реліг. свідомості («світське» і «духовне», «віра» і «розум», «природне» і «благодатне» та ін.). Розшифровка цих символів, вважали схоласти, дає можливість визначити волю Бога. Схоласт, богослов'я виробило процедуру такої розшифровки та нав'язало її середньовіч. політ.-прав. вченню. Догмат, метод С. полягав в апеляції до текстів Святого Письма (гол. прийом доведення), використанні лише дозволених аргументів, у комбінуванні бажаних конструкцій з набору незмінних аксіом і виведення нового знання лише з них. Для догмат, методу єдиним критерієм істинності всіх суджень і понять є їх відповідність одкровенням Бога. Водночас у С. проявлялася тенденція до впорядкованості суджень, послідовності, несуперечності й чіткості одержаних висновків. Схоласти цікавилися питаннями лог. техніки: правилами класифікації, формами ведення дискусії, мистецтвом аргументації, методами тлумачення та ін. За певних обставин акцентування на лог. аспектах дослідження відкривало можливості переходу до рац. вивчення об'єктів і обгрунтування раціоналіст, методології.

Літ.: История полит, и прав, учений. Сред, века и Возрождение. М., 1986.

В. I. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази