Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow міз-мінк arrow МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ
   

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

— сукупність запасів різних видів корисних копалин країни, континенту чи всього світу, які розвідані й використовуються або можуть використовуватися в народному господарстві за певного рівня розвитку виробництва; один з найважливіших видів природних ресурсів. Як складова частина природних ресурсів М. р. являють собою, з одного боку, природно-геогр. категорію, з другого — розглядаються як важлива екон. категорія, складова частина продуктивних сил; цим самим зумовлене проміжне положення М. р. між близькими до них категоріями корисні копалини і мінеральна сировина. М. р. є джерелом мінеральної сировини. У заг. балансі природних ресурсів, що використовуються в нар. г-ві, на М. р. припадає бл. 80%. На базі використання їх розвиваються не лише гірнича промисловість, а й численні ін. галузі пром-сті, які забезпечують тех. прогрес,— зокрема, металургійна промисловість, паливна промисловість, енергетика, хімічна промисловість та ін. Залежно від галузі нар. г-ва, в якій використовують М. р., їх поділяють на паливно-енерг., ресурси чорної та кольорової металургії, хім. пром-сті, пром-сті буд. матеріалів тощо. На сучас. етапі розвитку нар. г-ва М. р. є важливим фактором тер. організації виробн., зокрема формування виробничо-територіальних комплексів.

Гол. завдання вивчення М. р. країни—сприяти повному забезпеченню ними потреб нар. г-ва, досягненню макс. ефективності підприємств, що розвиваються на їхній базі, удосконаленню суспільної, зокрема тер., організації матеріального виробн. за рахунок комплексного використання цих ресурсів. XXV] з'їзд КПРС поставив завдання дальшого прискореного розвитку робіт по геол. вивченню тер. країни, збільшенню розвіданих запасів мінерально-сировинних ресурсів, у першу чергу паливно-енергетичних. на тер. України виявлено численні родовища різних м. р. у надрах республіки зосереджено бл. 30% загальносоюзних запасів залізних руд, 80% марганцевих руд, понад 25% вугілля викопного, значні запаси самородної сірки, кам. і калійної солей, каолінів, графіту, вогнетривких і бентонітових глин, гідромінеральних ресурсів (підземні води і природні розчини солей озерних і мор. басейнів та мінеральних джерел), озокериту тощо. при значній забезпеченості нар. г-ва республіки багатьма важливими видами М. р. дальше видобування їх пов'язане з залученням до експлуатації родовищ з гіршими гірничо-геол. та економіко-геогр. умовами (з більш значними глибинами залягання м. p., меншим вмістом корисних компонентів, більш віддалених від пром. центрів тощо). м. р. належать до практично не-поновлюваних природних ресурсів. цим пояснюється необхідність бережливого і цілеспрямованого використання багатств надр. охорона надр насамперед передбачає раціональне використання м. р. та їхніх родовищ, збереження їх при проектуванні водоймищ, буд-ві пром. підприємств тощо. в УРСР ці вимоги регламентуються "кодексом української PCP про надра" (1976). мінеральні ресурси є об'єктом дослідження геології, економіки, економічної географії та ін. наук.

Літ.: удовенко В. І. минеральные ресурсы в структуре промышленных комплексов. м., 1973; комар и. В. рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. м., 1975; Потемкин Л. А. охрана недр и окружающей природы. м., 1977; паламарчук М. М., горленко И. А., Яснюк Т. Е. минеральные ресурсы и формирование промышленных территориальных комплексов. к., 1978.

I. О. Горленко, B.C. Міщенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази