Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow антв-апе arrow АНТИ-ДЮРІНГ
   

АНТИ-ДЮРІНГ

- одна з головних теоретичних праць Ф. Енгельса. Видатний твір марксизму, спрямований проти дрібнобуржуазної і реформістської ідеології, що поширювалася в середовищі нім. соціал-демократії в 70-х рр. 19 ст. Одним з представників цієї ідеології був нім. філософ і економіст Є. Дюрінг, який оголосив себе засновником нового, прусського різновиду соціалізму і в ряді праць виступив з критикою наукового соціалізму К. Маркса. Ідеї Дюрінга підхопили опортуністично настроєні кола нім. соціал-демократії. Це й змусило Ф. Енгельса 1877 виступити з циклом статей, спрямованих проти Дюрінга, і 1878 видати їх окремою книгою під назвою "Анти-Дюрінг". Вона складається з 3 розділів: "Філософія", "Політична економія", "Соціалізм". Відстоюючи й теоретично обґрунтовуючи марксистське світорозуміння, Ф. Енгельс у першому розділі "А.-Д." дав визначення матеріальної єдності світу, сформулював поняття про діалектику єдності матерії і руху, простору і часу, про конечність і безконечність їх, заклав основи діалектико-матеріалістичного вчення про різноякісність форм руху матерії та їхню незвідність одної до одної, визначив предмет діалектики як філос. науки, обгрунтував її осн. принципи й закони, розкрив діалектичні закономірності процесу пізнання. Ф. Енгельс довів, що єдино наук. світоглядом, який відповідає досягненням природознавства й наук. пізнання суспільства, є марксистська філософія, ядро якої становить марксистська матеріалістична діалектика. Критикуючи ідеалістичну концепцію Дюрінга про насилля як фактор виникнення приватної власності, класів, д-ви, Ф. Енгельс у другому розділі книги обгрунтував матеріалістичний погляд на історію як на закономірну зміну способів виробництва, показав, що саме розвиток матеріального виробництва, продуктивних сил суспільства спричинює зміну виробничих відносин, форм власності, що, в свою чергу, визначає розвиток політичних відносин, зумовлює виникнення класів, д-ви, класової боротьби і соціальних революцій. В "А.-Д." розкрито осн. екон. і політ. суперечності капіталізму, які з неминучістю приводять до соціалістичної революції, повалення капіталізму і встановлення соціалістичного ладу. В третьому розділі "А.-Д." вміщено огляд соціалістичних учень, показано, що перетворення соціалізму з утопії на науку здійснилося завдяки двом відкриттям К. Маркса - матеріалістичному розумінню історії та теорії додаткової вартості, яка є наріжним каменем усього марксистського екон. вчення. Вид.: Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. К., 1953.

В. І. Шинкарук.

 

Схожі за змістом слова та фрази