Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
   

КРИМІНОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

(від франц. modeler — надавати форму) — один із засобів вивчення злочинності та прогнозування її стану за допомогою кримінол. моделей. Модель (франц. modele — зразок, від лат. modulus — міра) — штучно створений об'єкт у вигляді схеми, креслення, матеріальних конструкцій, лог.-матем. знакових зображень та формул, які схожі на оригінал, відображають його суттєві якості, зв'язки між елементами тощо., коли їх неможливо або важко вивчати безпосередньо на оригіналі.

Злочинність — масове соціальне явище — не може сприйматися безпосередньо, а тому її параметри і динаміка пізнаються через моделі, тобто з допомогою К. м. Є два класи таких моделей: статичні і динамічні. Статичні моделі не перетворюють інформації, що в них закладена, а тому вони мають гол. чин. ілюстрат. характер. Такими найпростішими статичними моделями може бути, напр., схема, що відображає структуру злочинності, тобто кількісне співвідношення між різними видами злочинів. Динамічні ряди показників рівня злочинності за кілька років з відповідними розрахунками — це її динамічна модель. Багатофакторна модель, що враховує вплив на злочинність демогр., екон. та ін. чинників, може бути використана для прогнозування її стану в майбутньому. Така модель називається прогностичною. Оскільки вона можлива лише за використання кібернетики та прогностики з допомогою ЕОМ, то її ще називають кібернетичною.

Для К. м. застосовуються матем. статистика, теорія ймовірності, теорія кореляції та регресії тощо. К. м. дає досить надійні прогнози на строки до 5 років. Для довгострокового кримінологічного прогнозування (на 10 і більше років) надійнішими є експертні оцінки фахівців.

А. Ф. Зелінський.

 

Схожі за змістом слова та фрази