Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА
   

МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

— розділ математики, який вивчає інтегральні й диференціальні рівняння, що описують різноманітні фізичні явища. Виникнення М. ф. пов'язане з іменами І. Ньютона, Ж. Лагранжа, Л. Ейлера, Ж. Фур'ь, К. Гаусса, М. В. Остроградського. Як самостійний наук. напрям М. ф. сформувалася в 2-й пол. 19 ст., коли в акустиці й теорії пружності, в теорії явищ переносу, в електростатиці й електродинаміці виникла необхідність розробки методів розв'язування лінійних диференціальних рівнянь я частинними похідними другого порядку (див. Рівняння математичної фізики). В 20 ст. предметом вивчення в М. ф. стали й рівняння квантової механіки, квантової електродинаміки та квантової теорії поля. М. ф. досліджує не лише конкретні методи розв'язування рівнянь, а й заг. питання коректності постановки задач, питання існування розв'язків рівнянь при тих чи ін. початкових і граничних умовах. У М. ф. досліджуються також спрощені матем. моделі складних фіз. процесів. Створення потужної обчислювальної техніки стимулювало розробку в М. ф. багатьох прямих числових методів, реалізація яких можлива лише на ЕОМ з великою швидкодією і величезною пам'яттю. Постійний розвиток М. ф. зумовлений її тісним зв'язком а фундаментальними напрямами теор. фізики, а також її впливом на суміжні області фізики й математики. Однією з актуальних проблем сучас. М. ф. є дослідження нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Значний внесок у розвиток М. ф. зробили рад. вчені М. М. Боголюбов, Ю. О. Митропольський, О. А. Самарський, А. М. Тихонов.

Літ.: Арсенив В. Я Методы математической физики и специальные функции. М., 1974; Владимиров В. С. Уравнения математической физики. М., 1976, Тихонов А Н. Самарський A. А. Уравнения математической физики. М. 1977; Годунов С. К. Уравнения математической физики. М., 1979.

Г. Ф. Філіппов.

 

Схожі за змістом слова та фрази