Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow герме-гідров arrow ГІГІЄНА КОМУНАЛЬНА
   

ГІГІЄНА КОМУНАЛЬНА

гігієна населених місць - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини природних і соціальних факторів в умовах населених місць та розробляє гігієнічні нормативи і санітарні заходи для створення найсприятливіших умов життя. Гігієна планування містобудування, охорони повітря, водопостачання та пов'язана з нею сан. охорона водойм, грунту населених місць, гігієна житлових і громадських будівель, зокрема лікувальних і профілактичних закладів - осн. розділи Г. к. Використовуючи різноманітні методи дослідження - експериментальні, метод обстеження, статистичний та ін., сучас. Г. к. опрацьовує широке коло питань. Вона експериментально обґрунтовує гранично допустимі концентрації численних хім. речовин, що використовуються пром-стю або є її відходами, у воді, атмосферному повітрі, синтетичних матеріалах. Результати широких обстежень стають основою оздоровчих заходів, здійснення яких передбачається проектами планування окремих районів, міст і сіл. Дані досліджень з Г. к. відображено в гігієнічних нормативах, у постановах місцевих органів Рад. влади, Рад. уряду. Проблеми, пов'язані з Г. к., в СРСР досліджують н.-д. ін-ти гігієнічного профілю, зокрема Ін-т заг. і комунальної гігієни ім. О. М. Сисіна і Н.-д. ін-т ім. Ф. Ф. Ерісмана (Москва) та ін-т ім. О. М.Марзєєва (Київ).

Літ.: Грандо А. А. Развитие гигиены в Украинской ССР. К., 1975; Костовецкий Я. И., Омельянец Н. И., Толстопятова Г. В. Гигиена доочистки сточных вод. К., 1977.

В. М. Жаботинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази