Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГОРДОН
   

ГОРДОН

Володимир Михайлович [25.Х(6.ІХ) 1871, м. Лохвиця, тепер Полт. обл. — 3.1 1926, Харків] — укр. правознавець, доктор цив. права з 1906, професор з 1903, академік ВУАН з 1925. Закін. 1894 юрид. ф-т Петерб. ун-ту. Був залишений тут для підготовки до професор, діяльності. Спеціалізувався у галузі цив. права і суміжних з ним предметів. Понад два роки стажувався в ун-тах Бер

Гордон В.М. - leksika.com.ua

ліна, Відня, Парижа та ін. 1900 одержав право викладати як приват-доцент. З 1903 — екстраординарний професор. З 1906 —ординарний професор. У різні роки працював у Петерб. ун-ті, Ярославському Демидовсько-му ліцеї, Харків, і Крим, ун-тах. У останньому завідував кафедрою цив. і торг, права, потім н.-д. кафедрою проблем сучас. права, деякий час був деканом юрид. ф-ту. В 1920—25 завідував кафедрою цив. права Харків, ін-ту нар. г-ва. Виклад, і досл. діяльність поєднував з практ. юриспруденцією, кілька років був секретарем сенату, в. о. почесного мирового судді в Харкові. 1917 обраний до цив. департаменту сенату. Завідував правовим відділом Наркомвнуторгу УСРР. Досліджував питання цив. права і процесу. Його праця «Статут цивільного судочинства» (1899) витримала 6 видань. З-поміж ін. праць виділяються: «Юридична природа тресту» (1922), «Система радянського торговельного права» (1924), «Положення про векселі в приватній кодифікації» (1925), «Вексельне право. Суть векселя, його складання, передача і протест» (1926) тощо.

Г. мав енциклопед. знання, був талановитим педагогом, постійно працював над удосконаленням методики викладання правових дисциплін. Багато уваги приділяв підготовці наук, кадрів. Серед його учнів — відомі вчені В. Корецький, С. Вільнянський, В. Сереб-ровський, Б. Попов, В. Сливицький та ін.

Літ.: Попов Б. В. Проф. В. М. Гордон как процессуалист. «Вестник сов. юстиции», 1926, № 3; Кристер А. Акад. Вол. Мих. Гордон та наука права. 1871 — 1926. К., 1926; Сб. статей, посвященных памяти акад. проф. Владимира Михайловича Гордона. X., 1927.

І. П. Сафронова.

 

Схожі за змістом слова та фрази