Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДПУСТК А БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
   

ВІДПУСТК А БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

— встановлена зак-вом, кол. договором, угодою чи труд, договором кількість календ, днів відпочинку у роб. році, що надається працівнику власником чи уповноваженим ним органом із збереженням місця роботи, але без збереження заробітної плати. Підстави та порядок надання В. без з. з. п. регулюються Законом України «Про відпустки» (1996), Кодексом законів про працю України та ін. законод. актами. В. без з. з. п. поділяються на два види залежно від того, надання цієї відпустки є правом чи обов'язком власника або уповноваженого ним органу: обов'язкові та за погодженням сторін. В обов'язковому порядку В. без з. з. п. за бажанням працівника надаються: 1) матері або батькові, який виховує дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лік. закладі), що має 2 і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календ, днів щорічно; 2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю 14 календ, днів; 3) матері, батькові дитини, бабі, дідові чи ін. родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, в разі, якщо дитина потребує дом. догляду, — тривалістю, визначеною у мед. висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку; 4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993), - тривалістю до 14 календ, днів щорічно; 5) особам, які мають особливі труд, заслуги перед Батьківщиною, — тривалістю до 21 календ, дня щорічно; 6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи — тривалістю до 30 календ, днів щорічно; 7) інвалідам І та II груп - тривалістю до 60 календ, днів щорічно; 8) особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календ, днів; 9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер, — тривалістю до 7 календ, днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад; інших рідних — З календ, дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад; 10) працівникам по догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком мед. закладу потребує пост, стороннього догляду, — тривалістю, визначеною в мед. висновку, але не більше 30 календ, днів; 11) працівникам для завершення сан.-кур. лікування — тривалістю, визначеною у мед. висновку; 12) працівникам, допущеним до вступ, іспитів у вищі заклади освіти, — тривалістю до 15 календ, днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навч. закладу та назад; 13) працівникам, допущеним до складання вступ, іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від в-ва, а також працівникам, які навчаються без відриву від в-ва в аспірантурі та успішно виконують індивід, план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого закладу освіти або до закладу науки і назад; 14) сумісникам — на термін до закінчення відпустки за осн. місцем роботи; 15) ветеранам праці — тривалістю до 14 календ. днів щорічно; 16) працівникам, які використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки, тривалість яких була меншою, ніж 24 календ. дні, у перший рік роботи на даному підприємстві, до настання 6-місячного терміну безперервної роботи. Працівникам, які навчаються без відриву від в-ва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження зарплати.

В. без з. з. п. за згодою сторін надається, якщо обидві сторони труд, договору — власник або уповноважений ним орган і працівник — згодні з наданням такої відпустки. В. без з. з. п. за згодою сторін може надаватися працівникові за сімейними обставинами та з ін. причин на термін, обумовлений між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календ. днів на рік. У порядку, визначеному колект. договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин може надавати В. без з. з. п. або з частковим її збереженням.

М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази