Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коліб-комб arrow КОЛО
   

КОЛО

— геометричне місце точок площини, рівновіддалених від даної точки (центра) цієї площини. Відрізок, що сполучає центр К. з довільною його точкою (мал.), а також довжина цього відрізка наз. радіусом К. Відрізок, що сполучає дві точки К., наз. хордою; якщо хорда проходить через центр К., то вона наз. діаметром К. Дотична пряма до К. в довільній його точці перпендикулярна до радіуса, проведеного в цю точку. Довжина К. радіуса R дорівнює 2πR, де π = 3,14159..., а площа круга, обмежена цим К., дорівнює πR2. Рівняння К. в прямокутній системі координат: (х — a)2 + (у — b)2 =R2, де а і b — відповідно абсциса і ордината центра.

Коло - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази