Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УКРАЇНСЬКА ДУМСЬКА ГРОМАДА
   

УКРАЇНСЬКА ДУМСЬКА ГРОМАДА

- об'єднання частини укр. депутатів у 1-й та 2-й Державних думах Російської імперії. У. д. г. в 1-й Думі [27.IV (10.V) - 8(21).VII 1906] налічувала 45 осіб (з числа 102 депутатів від 9 укр. губерній). Головою її був адвокат і громад, діяч з Чернігова І. Л. Шраг. Ідейний керівник — М. С. Грушевський; він підготував проект конституції Росії, в основі якого лежала ідея нац.-тер. децентралізації Росії та утворення культур, автономій. Друк, органом укр. фракції був «Український вісник». М. С. Грушевський підготував декларацію про автономію України, яку від імені У. д. г. мало бути проголошено з трибуни 1-ї Держ. думи. Але 8.VII 1906 Дума була розпущена. У 2-й Держ. думі [20.ІІ (5.ІІІ) - 3(16).VI 1907] укр. депутати знову об'єдналися в громаду, що налічувала 47 членів (зі 102 депутатів від укр. губерній). Громада видавала часопис «Рідна справа. Вісті з Думи» (квітень— червень 1907). В ньому друкувалися промови членів Думи, заяви громадян, в яких ставилася вимога автономії України, запровадження місц. самоврядування, запровадження укр. мови у школі, суді та церкві, утворення кафедр укр. мови, л-ри та історії в ун-тах. На думку членів укр. фракції, зокрема сел. депутатів, ці завдання мали вирішуватися законод. шляхом послідовного реформування держ. устрою, екон. та соціальних відносин.

Літ.: Коник О. О. Сел. депутати з України в І і II Держ. думах Рос. імперії. «УГЖ», 1995, № 1; Киян М. Ш. Представительство от укр. губерний в Гос. думе Рос. империи І и II созывов (1906-1907 гг.). X., 1997; Дорошенко В. Українство в Росії. К., 1999; Історія д-ви і права України, т. 1. К., 2000.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази