Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАЛИЦЬКИЙ СЕЙМ
   

ГАЛИЦЬКИЙ СЕЙМ

- представницький орган, утв. 1775 Австрією на захоплених нею землях з місцеперебуванням у Львові. Г. с. мав статус дорадчого органу при губернаторі Галичини. Складався з представників трьох соціальних верств: аристократії (князі, графи, барони) і вищого духівництва (архієпископи, єпископи); рицарства (дворяни, шляхта); міщан (по 2 депутати від найб. міст). Сейм обирав пост, становий комітет із 7 членів (по 2 від магнатського, рицарського і духовного станів та один представник міського стану). Революція 1848 ліквідувала Г. с. 1861 за правління австр. імператора Франца Иосифа І у Галичині створено крайовий сейм. Вибори до нього були нерівними для різних соціальних груп населення. По-перше, до сейму автоматично (за посадою) входили митрополити, єпископи та ректори Львів, і Краків, ун-тів. По-друге, виб. право не було загальним. Усі виборці поділялися на 4 курії (великої власності, торг.-пром. палат, міської буржуазії та сільську); кожна обирала депутатів до сейму окремо, строком на 6 років. У виборах до Г. с. брало участь лише 9—10% населення, оскільки досить високим був майновий ценз. Депутатами обирали польс. (переважно) та укр. поміщиків, капіталістів, представників духівництва. Крім того, відкрите голосування давало великі можливості для зловживань шляхом підкупів, шантажу і терору з боку держ. адм. апарату. В нац. складі Г. с. переважали поляки. Головою сейму (маршалком), як правило, був представник польс. магнатів, а його заступником — львів. греко-катол. митрополит. Обидва призначалися австр. імператором. Сейм збирався раз на рік. Компетенція Г. с. зводилася до вирішення дрібних госп. справ, права вносити пропозиції щодо прийняття держ. законів і розпоряджень, які стосуються життя краю. Бюджетні права обмежувалися збором місц. податків (т. з. додатків до безпосеред. держ. податків). Правда, ці податки нерідко перевищували обсяг осн. податкового тягаря. У галузі місц. самоврядування Г. с. здійснював нагляд за повіт., міськ. та сільс. органами, рішення яких затверджувалися сеймом або його викон. органом — крайовим комітетом.

Літ.: Кульчицький В. С. До питання про галиц. становий сейм (1775—1848 рр.). «Наук, записки Львів, ун-ту. Серія юридична», 1956; Його ж. Галиц. крайовий сейм - знаряддя соціального і нац. пригнічення трудящих (1861—1918 рр.). «Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична», 1958; Кульчицький В. С, Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія д-ви і права України. Л., 1996.

В. С. Кульчицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази