Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow амн-анг arrow АНАЛІЗ І СИНТЕЗ
   

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ

(грец- розклад, розчленування; - з'єднання, складання) - діалектично суперечливі процеси мисленого або практичного розчленування цілого на складові частини - аналіз і возз'єднання цілого з частин - синтез. А. і с. взаємопов'язані і взаємозумовлені логічні методи наук, дослідження, що виникли на основі практичної діяльності людей, їхнього досвіду. Практичне розчленування і поєднання речей генетично передувало логічному А. і с. Розуміння діалектичної природи А. і с. як взаємозв'язаних протилежностей дає змогу визначити справжнє місце і значення їх у русі пізнання до істини. Пізнання предметів у їхній конкретній цілісності включає попереднє розчленування їх на складові елементи і розгляд кожного з них. Проте, відіграючи велику роль у пізнанні, аналіз не дає знання конкретного, тобто знання предмета як єдності різноманітного, сукупності численних визначень. Це завдання виконує синтез. Тільки єдність А. і с. забезпечує об'єктивне, адекватне відображення дійсності. Передумовою аналізу є синтетичне уявлення про предмет у цілому. З другого боку, синтез можливий лише на базі аналізу. Аналіз є також засобом дальшої перевірки пізнавальних результатів, здобутих шляхом синтезу. Метафізичний розрив А. і с, абсолютизація одного з них призводять до заблудження. А. і с. - основа пізнавальної діяльності людини.

І. П. Головаха, М. Л. Злотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази