Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ноз-нят arrow НУМІЗМАТИКА
   

НУМІЗМАТИКА

[лат. numisma (numismatis) — монета, від грец. — наука про монети; допоміжна історична дисципліна. Місце Н. серед ін. істор. дисциплін і її значення визначаються тісним зв'язком Н. з історією обміну, що виник за найдавніших часів на базі сусп. поділу праці. Предметом вивчення Н., крім монет, є також скарби монет, замінники монет, примітивні гроші, давня грошова й монетна термінологія. В процесі розвитку Н. встановлено деякі закономірності грошового обігу, вироблено ряд специфічних методів, що застосовуються при аналізі скарбів або груп монет (напр., метод порівняння штемпелів, методи точних наук, переважно для аналізу металу та ін.). Дослідження нумізматичного матеріалу дає змогу робити точні висновки щодо ступеня розвитку товарного виробн., ролі і функцій грошей при обміні, грошово-вагових систем тощо. Завданням Н. є вивчення історії монетної справи та грошового обігу конкретної території, держави, міста. Виникнення Н. пов'язане з колекціонуванням давніх монет, переважно античних, яке зародилося в епоху Відродження. Вже в 16 ст. були закладені основи держ. колекцій Австрії, Німеччини і Франції, які разом з колекціями Ермітажу, Британського музею і Американського нумізматичного т-ва (Нью-Йорк) є найбільшими в світі сховищами монет. Основоположником Н. вважається австр. абат Й. Еккель (1737—98) — автор 8-томної праці "Наука про давні монети". В 19 ст. завершилося становлення Н. як науки. З'явилися періодичні видання "Revue Numismatique" ("Нумізматичний огляд", 1836), "Тhе Numismatic Chronicle" ("Нумізматична хроніка", 1838), створено узагальнюючі праці з Н. В Росії інтерес до давніх монет зародився в кін. 17 ст. У 18—19 ст. складено каталоги монет приватних і держ. зібрань. У 19 ст. Н. в Росії стала на наук. основу. В дореволюц. і рад. час розвинулися й досягли значних успіхів російська (О. Д. Чертков, С. І. Шодуар, І. І. Толстой, О. В. Орешников, І.Г. Спаський, О. О. Ільїн, В. Л. Янін), східна (X. Д. Френ, П. С. Савельєв, В. Г. Тізенгаузен, О. К. Марков, Р. Р. Фасмер, Є. О. Пахомов, О. А. Давидович та ін.) і антична Н. (Б. В. Кене, О. Л. Бертье-Делагард, О. М. Зограф, Д. Б. Шелов, К. В. Голенко). На Україні осн. увагу приділено знахідкам рим. монет (В. Г. Ляскоронський) і проблемам грошового обігу за середньовіччя (К. В. Болсуновський, В. А. Шугаєвський, М. Ф. Котляр), а також античній нумізматиці (П. Й. Каришковський, В. О. Анохін). В СРСР виходять наук. збірники з Н. "Нумизматика и эпиграфика" (в. 1—13, 1960—80) і "Нумизматика и сфрагистика" (в. 1—5, 1963— 74). Регулярно скликаються міжнар. конгреси нумізматів (1953, 1961, 1967, 1973 і 1979), видаються міжнар. анотовані покажчики л-ри ("Numismatic Literature" — "Нумізматична література") і скарбів монет ("Соіп Hoards" — "Скарби монет").

Літ.: Толстой И. И. Древнейшие русские монеты великого княжества Киевского. СПБ, 1882; Марков А. К. Древняя нумизматика, ч. 1 — 2. СПБ, 1901 — 03; Трутовский В. К. Нумизматика, в. 1. М., 1909; Шугаевский В. А. Монета и денежный счёт в Левобережной Украине в XVII веке. Чернигов, 1918: Спасский И. Г. Русская монетная система. Л., 1970; Казаманова Л. Н. Введение в античную нумизматику. М., 1969; КотлярМ. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. К., 1971; Русская нумизматика XI —XX веков. Материалы и исследования. Л., 1979; Нумизматический словарь. Львов, 1980; Clain-Stefanelly Е. Select numismatic bibliography. New York, 1965; Nohejlova-Pratova Em. Zaklady numismatiky. Praha, 1975; Kraay CM. Archaic and classical greek coins. London, 1976.

В. О. Анохін.

 

Схожі за змістом слова та фрази