Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАДРОКОРИСТУВАННЯ
   

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

- використання ділянок надр для видобування корисних копалин, а також для потреб, не пов'язаних з видобувною галуззю. Кодекс України про надра виділяє Н. для: 1) геол. вивчення надр, у т. ч. для досл.-пром. розробки родовищ корисних копалин загальнодерж. значення; 2) видобування корисних копалин; 3) буд-ва та експлуатації підзем. споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у т. ч. споруд для підзем. зберігання нафти, газу та ін. речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів в-ва, скидання стічних вод; 4) створення геол. територій та об'єктів, що мають важливе наук., культур., сан.-оздоровче значення (наук, полігони, геол. заповідники, заказники, пам'ятки природи, лік., оздоровчі заклади та ін.). Цей перелік осн. видів користування надрами не є закритим. КпН України передбачає можливість використання надр і для задоволення ін. потреб. Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, гр-ни України, а також іноз. юрид. особи та гр-ни. Надра надаються у пост, або тимчас. користування. Постійним визнається Н. без заздалегідь встановленого строку. Тимчасове Н. може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 20 років). У разі необхідності строки тимчасового Н. може бути продовжено. Перебіг строку Н. починається від дня одержання спец, дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше. Ліцензії на користування надрами у межах конкр. ділянки з відповід. метою надаються спеціаліз. підприємствам, установам і організаціям, а також гр-нам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-тех. та екон. можливості для Н. Ліцензії на Н. надаються після поперед, погодження з відповідною місц. радою питання про надання зем. ділянки для зазнач, потреб, крім випадків, коли в наданні зем. ділянки немає потреби. Щодо окр. видів Н. чи окр. користувачів надр зак-вом України можуть встановлюватися певні обмеження.

Зем. ділянки для потреб, пов'язаних з Н., надаються у порядку, встановленому зем. зак-вом України. Зем. ділянки для Н. за заг. правилом надаються користувачам надр після одержання ними спец, дозволу (ліцензії) на Н. чи гірничий відвід. Виняток з цього правила передбачений ст. 23 КпН України. Він стосується землевласників і землекористувачів, які в межах наданих їм зем. ділянок мають право без спец, дозволів (ліцензій) та гірничого відводу видобувати для своїх госп. та побут, потреб корисні копалини місц. значення — торф заг. глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води до 20 м, а також використовувати надра для госп. і побут, потреб. Видобування корисних копалин місц. значення і торфу із застосуванням спец. тех. засобів, які можуть призвести до небажаних змін навкол. природ, середовища, погоджується з місц. радами та органами М-ва екології і природ, ресурсів України на місцях. Місц. ради при наданні зем. ділянки для розробки родовищ корисних копалин місц. значення одночасно надають у користування і надра. Закон України «Про режим іноземного інвестування» (1996, зі змінами і доп. 1999 та 2000), регламентуючи види іноз. інвестицій, передбачає можливість їх здійснення у вигляді права на Н., наданого відповідно до зак-ва або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнар. торг, звичаями. Зак-во передбачає також вимоги щодо зберігання та видалення з надр відходів. Так, згідно зі ст. 33 Закону України «Про відходи» (1998), захоронення відходів у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спец, досліджень з дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених зак-вом України. Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, установ, організацій, гірничих об'єктів, що займаються розвідкою, розробкою, видобуванням та переробкою корисних копалин і веденням гірничих робіт, буд-вом, ліквідацією або консервацією гірничих підприємств, н.-д. роботою, ліквідацією аварій у межах тер. України, її конт. шельфу і виключної (морської) екон. зони незалежно від їх форми власності та підпорядкування, а також гр-н України, іноз. юрид. та фіз. осіб, осіб без громадянства регулюються Гірничим законом України (1999).

Правовідносини у сфері Н. гірничих підприємств, що здійснюються на підставі угоди про розподіл продукції, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» (1999) і відповід. угодою. Н. за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями названого закону, якщо інше не передбачено зак-вом, та угодою про розподіл продукції.

Н. Р. Малишева.