Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
   

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

-сукупність засобів (способів, прийомів) впливу д-ви, її органів та інститутів на сусп.-екон. відносини з метою розвитку матеріальної бази сусп-ва, приросту нац. валового продукту (НВП), здійснення соціальних програм. Е. м. у. грунтуються на свідомому використанні суб'єктами управління об'єктивних екон. законів і категорій для їх регулюючого впливу на матеріальне в-во та інтереси працівників і включають заг. методи екон. стимулювання, самоокупності, ціноутворення, фінансування, кредитування тощо. Суть Е. м. у. полягає у тому, щоб активізувати вироб. діяльність кожного працівника і водночас сприяти нарощуванню екон. потенціалу підприємства (фірми, труд, колективу) в цілому, використовуючи екон. важелі і стимули. Відмітною рисою розвитку Е. м. у. на сучас. етапі є органічний зв'язок з ринковим механізмом. Ринок із властивими йому складовими елементами повинен стимулювати зниження індивід, затрат виробників, посилити мотиви до підвищення якості продукції і ресурсозбереження, використання результатів н.-т. прогресу, зниження затрат в-ва і задоволення платіж, попиту покупців. Виникнення нових форм власності, вдосконалення вироб. відносин дають змогу подолати відчуження працівника від засобів в-ва і на цій основі заінтересувати як держ. органи, так і трудові колективи, кожного працівника в досягненні високих кінцевих показників при найменших затратах. Конкуренція товаровиробників та їх екон. змагальність, зумовлені дією ринкових відносин, є суттєвим фактором формування і використання складових елементів Е. м. у. Д-ва, сприяючи розвитку ринку, здійснює його регулювання за допомогою екон. важелів і стимулів, до яких слід віднести: проценти по кредитах і цін. паперах, ціни, податки, податкові пільги та екон. санкції, цільові дотації і субсидії, валютний курс, митні пільги, соціальні, екон. та ін. норми і нормативи. В Україні Е. м. у. закріплені в численних законод. актах, покликаних регулювати сусп. відносини у сфері економіки, зокрема в законах про підприємництво, ціни і ціноутворення, бюджетну систему, оподаткування, валютне регулювання, банк, діяльність, держ. регулювання ринку цін. паперів та ін. Літ.: Пруссова Л. Г. Основы рыночной экономики. К., 1993; Держ. управління в Україні: централізація і децентралізація. К., 1997; Держ. управління: теорія і практика. К., 1998.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази