Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow шид-шлю arrow ШКІЛЬНА ДРАМА
   

ШКІЛЬНА ДРАМА

— драм. твори, писані викладачами і розігрувані учнями в школах за часів пізнього середньовіччя, Ренесансу та барокко з навч. та виховною метою. Теорію Ш. д. розроблено в ренесансно-бароккових поетиках. Визначальними властивостями її поетики були риторичність, символічність і антиномічність. Між актами вклинювались інтермедії. Ш. д. трансформувала, локалізуючи й осучаснюючи, жанри середньовічного театру — містерію, міракль, мораліте, інсценізувала міфологічні та істор. сюжети. В 16—18 ст. бароккова Ш. д. культивувалася в католицьких та протестантських школах Речі Посполитої, у православних школах України й Білорусії, особливо в Києво-Могилянській колегії (див. Київська академія). В Росії вона започаткувала класицистичну драматургію 18 ст. Ш. д. взаємодіяла з нар. театром, зокрема з вертепом. Відіграла істотну роль у формуванні нової л-ри і в становленні класичного театру.

Літ.: Рєзанов В. І. Драма українська. 1. Старовинний театр український, в. 1, 3—6. К., 1925—1929; Грицай М. С. Українська драматургія XVII— XVIII ст. К., 1974; Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974; Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII — первой половины XVIII в. Польша. Украина, Россия. М., 1981.

В. I. Крекотень.

 

Схожі за змістом слова та фрази