Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВІД ЗАКОНІВ СРСР
   

ЗВІД ЗАКОНІВ СРСР

- систематиз. зібрання законод. та ін. актів і спільних постанов ЦК КПРС та РМ СРСР. Засн. згідно з постановами ЦК КПРС, Президії ВР СРСР і РМ СРСР «Про підготовку і видання Зводу законів СРСР» від 2.IX 1976 і «Питання Зводу законів СРСР» від 23.III 1978. В основу видання покладено Конституцію СРСР 1977. До нього, крім власне законод. актів, включено найважливіші спільні постанови ЦК КПРС і РМ СРСР, постанови РМ СРСР загальнонормат. характеру. Звід — офіц. видання Президії ВР СРСР і РМ СРСР. Акти зак-ва, що їх оприлюднено у зібранні, розміщено за предметним принципом. Звід складається із 7 розділів: І. Законодавство про суспільний і державний лад; II. Законодавство про соціальний розвиток і культуру. Соціально-економічні права громадян; III. Законодавство про раціональне використання і охорону природних ресурсів;

IV. Законодавство про народне господарство;

V. Законодавство про міжнародні відносини і зовнішньоекономічні зв'язки; VI. Законодавство про оборону країни та охорону державних кордонів; VII. Законодавство про правосуддя, прокурорський нагляд і охорону правопорядку. Розділи Зводу мають чітку логічну внутр. структуру і поділяються на глави, параграфи, пункти і підпункти. Акти, включені до видання, вміщено в тій його частині, до якої вони належать за своїм основним змістом. В усіх структурних частинах Зводу акти розміщено в порядку, який забезпечує розвиток тем, з винесенням на перший план основоположних актів зак-ва. Напр., розділ І Зводу починається з Конституції СРСР 1977, Закону «Про громадянство

СРСР» (1978), Закону «Про вибори до Верховної Ради СРСР» (1978) тощо. У виданні не подано акти: тимчасового характеру; про визнання раніше виданих актів такими, шо втратили юридичну силу, та ін. акти одноразової дії; стосовно окр. підприємств, установ, організацій та ін. акти, які не мали заг. значення; щодо рівня оптових і роздрібних цін і тарифів на послуги, про розмір закупівельн их цін на сільськогосп. продукцію; про розмір заробітної плати робітників і службовців; ін. акти, які часто змінювалися. До Зводу не увійшли також акти: про зміни і доповнення до раніше виданих актів, якщо в них дано новий текст цих актів або окремих їх статей, пунктів, абзаців, інших окремих частин; з питань, вирішення яких згодом було передано законод. органам і урядам союзних республік, а також м-вам, держ. к-там і відомствам СРСР. Підготовку видання координував Всесоюз. НДІ рад. зак-ва М-ва юстиції СРСР. Усього вийшло 11 томів (1980-86).

Ю. М. Тодика.

 

Схожі за змістом слова та фрази