Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕНОСУ ЯВИЩА
   

ПЕРЕНОСУ ЯВИЩА

кінетичні процеси — необоротні процеси, внаслідок яких відбувається перенесення маси, енергії, кількості руху, електричних зарядів і т. д. у газах, рідинах, твердих тілах, а також плазмі. Причиною П. я. може бути об'ємна неоднорідність густини, т-ри, серед. швидкості руху частинок системи, дія зовн. електр. поля тощо. П. я. відбувається в напрямі, оберненому градієнтові відповідних величин. Прикладами П. я. є дифузія (перенесення речовини внаслідок градієнта її концентрації), внутр. тертя (в'язкість; перенесення імпульсу, пов'язане з градієнтом серед. масової швидкості), теплопровідність (перенесення теплоти внаслідок градієнта т-р), електропровідність (перенесення електр. заряду під дією зовн. електр. поля). До П. я. належать також термодифузія, гальваномагнітні явища, термомагнітні явища та ін. т. з. перехресні процеси. Теор. основою при вивченні П. я. є кінетика фізична. П. я. в газах вивчають у рамках кінетичної теорії газів за допомогою т. з. кінетичного рівняння Больцмана — рівняння для функції розподілу молекул газу за швидкостями і координатами. При вивченні кінетичних процесів у напівпровідниках і металах застосовують аналогічне кінетичне рівняння для носіїв струму (електронів і дірок). Розроблення методів розв'язання такого рівняння для анізотропного (див. Анізотропія) розсіяння носіїв струму є предметом т. з. теорії анізотропного розсіяння. На основі цієї теорії вивчають температурні, концентраційні та польові залежності кінетичних коеф. у невироджених (див. Виродження у квантовій механіці) напівпровідниках і напівметалах. Перенесення енергії в непровідних кристалах досліджують за допомогою кінетичного рівняння для фононів. Найзагальніший підхід до розгляду П. я. у довільному середовищі при різних умовах дає термодинаміка нерівноважних процесів.

Літ.: Баранский П. И., Клочков В. П., Потыкевич И. В. Полупроводниковая электроника. К., 1975; Давыдов А. С. Теория твердого тела. М., 1976; Поже-ла Ю. К. Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках. М., 1977; Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников. М., 1978; Гуревич В. Л. Кинетика фононных систем. М., 1980.

П. І. Баронський.

 

Схожі за змістом слова та фрази