Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУРИЗМ
   

ТУРИЗМ

(франц. tourisme, від tour — оберт, обертання, об'їзд, обхід, прогулянка, поїздка) — тимчас. виїзд людини з місця пост, проживання з оздоровчою, пізнавальною або професійно-діловою чи ін. метою без здійснення оплачуваної діяльності. Відповідно до Закону України «Про туризм» (1995, в ред. 2003) туристом (мандрівником) визнається особа, яка здійснює подорож по Україні або до ін. країни з не забороненою законом країни перебування метою на строк від 24 год. до 1 року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений строк.

Організація Т., створення сприятливих умов для турист, діяльності, тобто діяльності з надання різноманітних турист, послуг (охоплюють: розміщення, харчування, трансп. та інформ.-рекламне обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів), є важливою складовою держ. політики у сфері культури та економіки. Здійснення держ. політики в галузі Т. покладено на відповідний центр, орган викон. влади, який має повноваження щодо: забезпечення реалізації програм розвитку Т. в Україні; організації обліку турист, ресурсів України, забезпечення їх рац. використання та охорони; участі в розробці стандартів, діяльності в метрології та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері; організації контролю за якістю наданих турист, послуг; реалізації держ. інвестиц. політики в галузі Т. та курортно-рекреац. сфері; участі в розробці програм облаштування трансп. магістралей об'єктами турист, інфраструктури; участі у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, визначенні пріоритет, напрямів наук, досліджень у галузі Т. та проведенні н.-д. робіт у цій галузі; проведення досліджень турист, ринку, підготовки і поширення інформації про Україну та її турист, можливості на міжнар. турист, ринку і всередині д-ви. В межах своєї компетенції цей орган: розробляє, укладає і виконує міжнар. договори в галузі турист, діяльності, представляє країну в міжнар. турист, організаціях і на міжнар. заходах Т.; вживає заходів щодо розширення міжнар. співробітництва, утвердження України на світ, турист, ринку; сприяє координації діяльності органів викон. влади, суб'єктів підприєм. діяльності, їх об'єднань, що здійснюють діяльність у галузі Т.; надає суб'єктам турист, діяльності метод., консульт. та ін. допомогу; пропонує для спільного використання юрид. особами та громадянами-підприємця-ми, які надають турист, послуги, знаки для товарів і послуг; для забезпечення реалізації своїх повноважень, узгодження та врахування інтересів суб'єктів турист, діяльності утворює відповідний координац.-дорадчий орган. Суб'єктами турист, діяльності є підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які зареєстровані у встановленому чинним зак-вом України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням турист, послуг. Такі послуги надаються відповідно до договорів, що укладаються між суб'єктами турист, діяльності, а також між ними та споживачами (туристами) турист, продукту. Договір (контракт) повинен визначати обсяг, умови та якість надання послуг, порядок оплати і розрахунків, строк дії, права та обов'язки сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Суб'єкти турист, діяльності несуть відповідальність за свої дії. Вони зобов'язані відшкодовувати туристам збитки, завдані їм у разі ненадання або надання у неповному обсязі чи неналежної якості турист, послуг зі своєї вини чи з вини партнерів по організації обслуговування, а також можуть бути позбавлені ліцензії на певний строк або безст роково в разі порушення умов і правил здійснення турист, діяльності.

Літ.: Борисов К. Г. Междунар. туризм и право. М., 1999; Бобкова А. Г. Прав, обеспечение рекреац. деятельности.Д, 2000.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази