Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ов-од arrow ОГУЗИ
   

ОГУЗИ

— тюркомовні племена в Центр. і Серед. Азії. На поч. 7 ст. в складі Тюркського каганату виник племінний союз токуз-О. (буквально — дев'ять О.). У 9 ст. О., яких витіснили киргизи, переселилися на тер. сучас. Сінь-цзяну і сучас. пров. КНР Ганьсу, де назва "токуз-О." поступово витіснилася етнонімом "уйгур".У кін. 9 — серед. 10 ст. склався союз О. і в Приараллі і Прикаспії. В 10 ст. у пониззі Сирдар'ї виникла д-ва О. (з центром в Янгікенті), яку в серед. 11 ст. розгромили половці. Частина огузьких племен переселилася в південнорус. степи (в літописах відомі під ім'ям торків). Друга частина О., очолена сельджуками, завоювала країни Передньої Азії. О. відіграли важливу роль в етногенезі туркменів, азербайджанців, турків, а також гагаузів і каракалпаків.